← Til forsiden

Merkevarebloggen Nytt skolenavn

Høyskolen Campus Kristiania har satt i gang et prosjekt som skal lede frem mot et nytt navn og ny visuell identitet. I det arbeidet vil vi ha deg med!

Navneforslag Innspill Q&A Send hilsen på Kristiansk
Snøhetta
Workshop 6

Smakebit fra konseptworkshopen

Merkevareprosjektet i Høyskolen Campus Kristiania gjennomførte (mandag 5. oktober) en konseptworksshop. Øvelsen handlet om å velge ut bilder som viser hva man er og bilder som viser hva man ikke er. Gruppene startet arbeidet med å jobbe frem til et samlende konsept som den visuelle identiteten kan bygges rundt. Et konsept er en overordnet idé, eller «en kongstanke som Ibsen» formulerte det, som beskriver for hva Høyskolen Campus Kristiania er i et marked med flere konkurrerende aktører.

workshop7

Fra venstre: Eirik Danielsen (st.adm), Erling Dokk Holm (inst.leder IKI), Nils Høgevold (faglig IM) og Sofie Platoue (Snøhetta). Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Deltakerne ble delt i fire grupper som først fikk i oppgave å velge ut tre bilder som er beskrivende for hva man mener merkevaren skal være og tre bilder som beskriver hva man ikke skal være. Resultatet ble presentert i plenum for å se hvor samstemt man er om oppgaven og rollen som merkevaren skal representere. Etter lunsj gikk gruppene videre til å lage konsepter, et ord eller en setning som merkevaren kan bygges på.

workshop2

Foto: Stein-Oddvar Evensen

Arbeidet med konseptene ble avsluttet i verkstedet der vi laget modeller eller prototyper som beskriver konseptet. Hensikten med å gå fra bilder, til ord og til slutt lage modeller, er å bygge rikere konsepter ved å betrakte dem på ulike måter. Samlingen ble avsluttet med en presentasjon av de tre gruppenes konseptmodeller.

workshop5

Fra venstre: Eli Hannsen (mf.sjef MH), Henrik Haugan (Snøhetta), Helene Eikeland Naustvik (mf.sjef NKH), Eirik Danielsen (st.adm.) og Erling Dokk Holm (inst.leder IKI). Foto: Stein-Oddvar Evensen

Deltakerne gikk også igjennom de innkomne forslag på skolenavn, samt at de ble også utfordret på å finne nye forslag på navn basert på konseptene gruppen hadde jobbet frem. Hensikten med øvelsen var å verdiøke arbeidsprosessen med å finne et nytt navn på høyskolen.

workshop1

Fra venstre: Harald Aas (Snøhetta), Jon E. Fornes (salgs- markeds dir.) og Helene Eikeland Naustvik  (mf.sjef NKH). Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Konseptene og forslag om nye navn blir presentert på vernissasje i Oslo og Bergen 9. oktober og i Trondheim 12 oktober.

For mer informasjon om vernissasjen, trykk her. 

Deltakere på konseptworkshop

Fra Høyskolen Campus Kristiania: Eirik Danielsen (st.adm), Silje Reistad (student NKS), Jon Fornes (salg- markeds dir.), Line Louise Røen (salg og markeds avd) , Svein Meek (kreativ leder), Lars Erling Olsen (inst.leder IM) , Erling Dokk Holm (inst.leder IKI), Helene Sætersdal (inst.leder ILO), Nils Høgevold (faglig IM), Pål Nakken (øk-. og fin.sjef), Heie Åberg (NKS dir.), Simon Wiig Andersen (student), Linda Bakken (stud.adm), Axel Eikner (avd. dir. Bergen), Tonje Dietrichson (NKS), Cathrine Moestue (faglig ILO), Hege Ulveland (faglig helsefag), Hilde Skjerve (faglig helsefag), Eli Hansen (mf.sjef MH), Helene Eikeland Naustvik (mf.sjef NKH), Rune Bjerke (faglig IKI), Fredrik Refsli (faglig IKI) , Oda Løvaas (student), Ørnulf Johnsen (student), Solfrid Lind (adm dir.), Trond Blindheim (rektor), Stein-Oddvar Evensen (kom.sjef).

Fra Snøhetta: Harald Aas , Pia Falk Lind, Kim Andrè Fossilen Ottesen, Sofie Platoue og Henrik Haugan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.