← Til forsiden

Merkevarebloggen Nytt skolenavn

Høyskolen Campus Kristiania har satt i gang et prosjekt som skal lede frem mot et nytt navn og ny visuell identitet. I det arbeidet vil vi ha deg med!

Navneforslag Innspill Q&A Send hilsen på Kristiansk
Snøhetta
Kick-off

Q&A

Det er mange spørsmål som kan dukke opp når vi går inn i en prosess med å finne ett felles merkenavn. Her finner du svar på vanlig stilte spørsmål.

Skulle du ha noen spørsmål, send mail til nyttskolenavn@c-k.no

 

Hvor mange enheter er det i Høyskolen Campus Kristiania?

Høyskolen Campus Kristiania eies av stiftelsen Ernst G. Mortensens stiftelse, og består av Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og NKS Nettstudier. Det er disse enhetene som skal bli til en felles høyskole med et felles navn.

Hvorfor gjøres denne sammenslåingen?
Sammenslåingen skal bidra til å styrke høyskolens konkurransekraft gjennom å bygge en enda sterkere og mer attraktiv merkevare. Dette er et fremtidsrettet grep som nå tas for å stå enda bedre rustet inn mot de endringene som pågår i utdanningssektoren. Høyskolen skal bli en tydeligere og synligere aktør i tiden som kommer. Det er flere årsaker til at høyskolen nå velger å samle seg rundt ett felles merkenavn:

 • Det skal gir større kraft og tyngde å kommunisere som én høyskole.
 • Vi skal ta en sterkere markedsmessig posisjon.
 • Vi skal etablere en solid merkemodell som ruster høyskolen for videre vekst som skal stå seg over tid.
 • Vi skal bygge kraft og retning inn i én ny felles merkevare, men skal samtidig ivareta faglig egenart.
 • Vi blir mer lik andre høyskoler, og derav et tydeligere alternativ.

Vil det synliggjøres på vitnemålet mitt hvilken skole jeg gikk på før og hva den heter nå?
Når nytt navn på høyskolen er besluttet vil alle nye vitnemål utstedes med det nye navnet. For å sikre at overgangen av tidligere merkenavn til nytt merkenavn vil høyskolen lage et informasjonsskriv som vedlegg til vitnemålet.

Jeg er tidligere student – kan jeg få et nytt vitnemål?
Vitnemål er et verdipapir som bare skal utstedes en gang, og ditt vitnemål er fortsatt gyldig selv om høyskolen endrer navn. Dersom du ønsker, vil du kunne laste ned et informasjonsskriv om navneendringen fra høyskolens hjemmesider som du kan legge ved vitnemålet. Ved tap av vitnemål, kan et duplikat utstedes etter begrunnet skriftlig søknad.

Hva vil skje med navnet på skolen jeg går på nå?
Dagens merkenavn vil bli faset ut, og det nye navnet vil bli høyskolens navn.

Når blir det nye navnet kjent?
Det nye navnet vil bli kjent i slutten av 2015.

Blir mitt studium endret som en konsekvens av endret navn?
Nei.

Hva skjer med fagskolen?
Høyskolen skal tilby både høyskole- og fagskolestudier. Det nye merkenavnet skal omfatte alle dagens fagområder, utdanningsnivåer, og utdanningssteder.

Vil semesteravgiften øke som en konsekvens av nytt navn?
Nei. Navneendringen vil ikke føre til økt semesteravgift.

Skal det være samme navn i Oslo, Bergen og Trondheim?
Ja. Høyskolen vil innføre det nye navnet på alle studiestedene.

Vil dette påvirke studiehverdagen min?
Nei. Men høyskolen er glade for at studentene engasjerer seg i navnedebatten og bidrar med å foreslå navn. Derfor har høyskolen opprettet en merkevareblogg, hvor du kan komme med forslag til navn. Trykk her for å se merkevarebloggen. 

Får jeg fortsatt studielån?
Høyskolens studier er godkjente og gir rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Kan jeg være med å foreslå navn og bli involvert i prosessen?
Ja, det kan du. Gå inn på merkevarebloggen.

Hvordan blir potensielle arbeidsgivere informert om navnendringen?
Karriere og rekrutteringssenteret TRACK er tett på arbeidslivet og vil aktivt informere om navneendringen.

Jeg skal søke jobb til våren – hva skal jeg skrive på min CV?
På din CV kan du benytte det nye navnet på høyskolen. Rådfør deg også med Karriere og rekrutteringssenteret TRACK.

Hva skal jeg skrive under studier på Linkedin?
Navnet på ditt studium og fagsammensetning er uendret, men skolenavnet blir endret.

Skulle du ha noen spørsmål, send mail til nyttskolenavn@c-k.no

 

2 thoughts on “Q&A

 1. Hei! jeg lurer på hvorfor Campus Kristiania ikke kan omtales som universitet? Er det mulig å endre navnet til et universitet? Og hva er kriteriene for å bli et universitet?

  1. Svar om CK kan bli universitet:

   Universitetsbegrepet er en beskyttet tittel kan kun utgis dersom alle de faglige kravene innfris, blant annet blant annet om å ha fem utdanningstilbud som gir høyere grad (mastergrad), med jevn produksjon av kandidater på både høyere- og lavere grad innen disse fagtilbudene. I tillegg må også høyskolen ha fire separate doktorgradsløp med jevn produksjon av kandidater. Inndelingen i høyskoler og universiteter, slik den er i Norge – der begge typer institusjon gir samme kvalifikasjoner, men det er antall doktorgradsstudier som skiller dem.

   Evaluering og akkreditering i henhold til disse kravene skjer av NOKUT.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.