← Til forsiden

Merkevarebloggen Nytt skolenavn

Høyskolen Campus Kristiania har satt i gang et prosjekt som skal lede frem mot et nytt navn og ny visuell identitet. I det arbeidet vil vi ha deg med!

Navneforslag Innspill Q&A Send hilsen på Kristiansk
Snøhetta
Henrik-i-workshop

Oppsummering fra konseptworkshop

Mandag 5.oktober ble det arrangert konseptworkshop hos Snøhetta. Ledelse, lærere, administrasjon og studenter fra Høyskolen Campus Kristiania var invitert til å lage konsepter sammen med teamet på Snøhetta.

I dette innlegget kan du se hvordan de fire gruppene løste oppgavene de ble gitt. Les mer om konseptworkshop, deltakere og se flere bilder fra dagen i innlegget Smakebit fra konseptworkshopen.

Axel-i-verksted
Avdelingsdirektør i Bergen, Axe Eikner, på verkstedet hos Snøhetta.

Pictogrammer

Den første øvelsen handler om å velge ut bilder som viser hva man er (øverste rekke) og bilder som viser hva man ikke er (nederste rekke). Hensikten er å berike diskusjonen om hvem og hva man er med bilder i tillegg til ord.

Gruppe 1

Pictogram-CK-Henrik-copy

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Resultatene fra den første øvelsen viser at gruppene er samstemte om hva Høyskolen Campus Kristiania er og hva den ikke er. Kompetansepakken med kunnskap, ferdigheter og forretningsforståelse gikk igjen i flere av gruppene, og det samme gjaldt for samhold og samarbeid. Man skal ikke være en eliteskole, men det ble understreket at det ikke handler om lavere ambisjoner, men snarere at man ikke dyrker enkeltindivider og usunn konkurranse mellom studenter eller lærere.

Konsepter

Et konsept er en overordnet idé. Det er det ene ordet, eller bildet, som oppsummerer hvem og hva man er.  Et tydelig konsept gjør det enklere å nå frem til brukeren med det det du har å tilby.

Varde

En varde er en bekreftelse på at du er på rett vei. Den er et delmål, men peker også ut retning for den ferden videre. Varden er på mange måter et demokratisk prosjekt der man kan bidra til å holde den vedlike ved å legge på plass steiner som har falt ned, eller gjøre den mer synlig ved å legge på en stein til.

Som konsept for Høyskolen Campus Kristiania er varden et bilde på de ulike byggesteinene som gjør skolen til det den er. De første steinene ble lagt for over 100 år siden, og siden har den vokst både i bredde og høyde. Det er en urban varde, bygget opp av forskjellige materialer som representerer grunnleggerens idé, studietilbudet, samspillet mellom studenter og lærere, verdier og visjoner.

Betrakter man varden på nært hold ser man enkeltkomponentene med alle sine detaljer og unike trekk, men får du den på avstand fremstår den som én form, én høyskole. Den blir et tydelig mål, og når man kommer dit er belønningen det utsynet som ny kunnskap og nye erkjennelser gir.

Ser man konseptet fra utsiden handler varde kanskje om å argumentere for hvorfor det er mer riktig å følge Høyskolen Campus Kristiania sin varderekke på veien mot et fremtidig yrke.

henrik
Konseptet Varde. Modellen viser fundamentet og elementene som høyskolen er bygget på.

Utvikling

Gruppen bak konseptet utvikling griper fatt i ordet nærhet. Menneskelig nærhet, men også nærhet til arbeidslivet og de oppgavene man etter hvert skal løse. En høyskole med geografisk nærhet til alt det en storby har å by på av impulser og opplevelser.

Konseptmodellen viser hvordan tiden på høyskolen utvikler studentenes talenter, ambisjoner, samarbeidsevner og prestasjoner. De ulike fargene representerer et grunnleggende syn på at studentenes forskjellige preferanser, interesser og nyanser bidrar til innovative løsninger, og at man som høyskole ikke ønsker å produsere studenter på et samlebånd. Tiden på skolen, symbolisert med den røde trommelen, får frem potensialet i studentene gjennom nærhet til den enkelte student, gjennom samhold og samarbeid. Trommelen er ikke en lukket prosess. Åpningene slipper inn nye impulser fra en verden utenfor skolen gjennom etablerte relasjoner til bransjepraksis, forskning innen faget og nye måter å lære på.

sofie
Konseptet Utvikling. Modellen illustrerer prosessen som utvikler studentene gjennom utdannelse på Høyskolen Campus Kristiania. Studentene kommer ut i andre enden med større egenart, og mer kunnskap og bedre ferdigheter.

Kombinasjoner

Konseptet kombinasjoner er inspirert av et tangram. Mens målet for et tangram er å sette delene sammen til en spesifikk form, åpner konseptet for alternative løsninger. Den nødvendige kunnskapen og ferdighetene man trenger for å løse et tangram lærer du på skolen, men det ligger samtidig en oppfordring til å løse det på nye måter og argumentere for det. Overfører vi dette til utdanning innen helse, markedsføring eller grafisk design m.fl betyr det at du lærer alt du trenger for å løse oppgavene i arbeidslivet, men i tillegg lærer du metoder for å prøve nye løsninger. Det er kombinasjoner av fag, lærere, undervisningsmetodikk, studenter og studiemiljøer som gir deg denne kompetansen.

Bak kombinasjoner ligger det et ressonement som handler om å ivareta og utvikle studentenes egenart. Nye innovative løsninger handler om å tro på egne evner, om å lære metoder for problemløsning, og ikke minst en bekreftelse på at verden også trenger nye løsninger. Dette er de iboende verdiene som ligger i konseptet «kombinasjoner», og som Høyskolen Campus Kristiania også representerer.

kiman
Konseptet Kombinasjoner. Modellen viser et tangram. På Høyskolen Campus Kristiania lærer du alt trenger for å løse oppgaven, en mulig løsning, men samtidig oppfordres du til å prøve alternative løsninger.

Oppdrift

Oppdrift er en oppadrettet kraft som virker på et legeme. Oppdrift kan man få dersom man senker noe i vann, men man snakker også om oppdrift når man beskriver den kraften som løfter en paraglider høyere og høyere. Det var denne oppadrettede kraften, forårsaket av endringer i miljøet rundt et legeme, som inspirerte gruppen og konseptet.

Gruppen som jobbet med konseptet oppdrift tok utgangspunkt i ett av bildene fra pictogramøvelsen; ballonger. Fyller du dem med helium, og det er mange nok av dem, løfter de deg. Problemet er at ballongen er skjør konstruksjon som gjør at du faller dersom den sprekker. Valget falt derfor på oppdrift. Et annerledes, men stabilt læringsmiljø, som gir studentene oppdrift mot fremtidige utfordringer i arbeidslivet.

Det er samspillet mellom de ulike kreftene i, og rundt, høyskolenskolens miljø som gir studentene bedre og mer målrettet oppdrift.

harald
Konseptet Oppdrift. Modellen illustrerer luftbobler som stiger målrettet(oppover), og blir større (kompetanseøkning). Det åpne feltet over boblene beskriver de fremtidige arbeidsoppgavene som studentene kan bruke kunnskapen på. Etter hvert som studenten blir arbeidstaker, og tilegner seg erfaring i tillegg til kunnskap, vokser boblene seg ennå større.

Fra konsept til visuell identitet

På fredag den 9.oktober kan studenter, lærere og ledelse i Bergen og Oslo gi sin stemme til det konseptet man mener treffer best på utfordringen. Det samme kan man gjøre i Trondheim mandag den 12.oktober. Teamet på Snøhetta tar med seg anbefalingene i det videre arbeidet med å foredle konseptene. Endelig konsept, enten det blir ett av konseptene over, eller en kombinasjon av disse, skal godkjennes innen 16.oktober. I neste omgang skal teamet på Snøhetta tolke konseptet i utviklingen av logo, bildestil, typografi, fargepallet og andre grafiske elementer. Alt skal være klart til 20.november, men følg med på bloggen frem til det; kanskje lekker vi noe underveis?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.