← Til forsiden

Merkevarebloggen Nytt skolenavn

Høyskolen Campus Kristiania har satt i gang et prosjekt som skal lede frem mot et nytt navn og ny visuell identitet. I det arbeidet vil vi ha deg med!

Navneforslag Innspill Q&A Send hilsen på Kristiansk
Snøhetta
styremøte_snøhetta2

Nytt navn: Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en videreføring av navnet som ble tatt i bruk da høyskolen flyttet til Kirkegaten i 2005. Navnet understreker høyskolens lange historie da høyskolen ble opprettet i 1914, nettopp i Kristiania. Ved å benytte den gamle benevnelsen på hovedstaden får Høyskolen Kristiania frem at det er en høyskole som ligger i en storby og det forteller også hvor skolen ble opprettet.

 

Navnet Høyskolen Kristiania vil være gjenkjennelig for eksisterende og potensielle studenter og ansatte. Høyskolen Kristiania har naturlige forutsetninger for å videreføre den merkeverdien som er akkumulert opp i dagens skolemerker. Ved å ta vekk «campus» fra navnet vil man også unngå å bli forvekslet blant offentlig høyskoler som vil organisere seg etter «flercampus-modell». Videre eliminerer man også tilbakemeldingene fra fagmiljøene hvor ordet «campus» kan misforstås, ikke minst i internasjonale sammenhenger.

 

Høyskolen Kristiania tilbyr utdanning innenfor forskjellige fagområder og det er viktig å bygge en felles merkevare på tvers av disse. Et slikt omfavnende navn kan ikke kommunisere spesifikke fagretninger, men må være mer abstrakt slik at vi også tar høyde for fremtidig vekst også inn i nye fagområder.

 

Det nye skolenavnet, Høyskolen Kristiania, skal ta hensyn til alle dagens fagområder, utdanningsretninger og utdanningssteder. I tillegg skal navnet ta høyde for at høyskolen skal kunne tilby nye, fremtidsrettete fagområder som fungerer internasjonalt. Det engelske navnet på høyskolen blir Kristiania University College.

 

Videre prosess

Den videre prosessen nå er å bygge en ny visuell identitet rundt det nye skolenavnet, Høyskolen Kristiania. Vi skal utvikle ny profil og logo, og det skal jobbes ut et nytt kommunikasjonskonsept som skal tas ut i neste års samlende markedskampanje. Prosessen vil lukke seg noe for å ha full oppmerksomhet på å utvikle den nye visuelle identitet. Gjennom bloggen vil vi informere med små drypp underveis til vi endelige lanserer alt samlet nærmere jul.

 

Bakgrunnen

Høyskolen slår sammen Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og NKS Nettstudier i ett felles skolenavn, Høyskolen Kristiania. Det er flere årsaker til at høyskolen velger å samle seg rundt det ett felles skolenavn,

Høyskolen Kristiania:

  • Det gir større kraft og tyngde å kommunisere ett skolenavn.
  • Vi tar en sterkere markedsmessig posisjon.
  • Vi etablerer en solid merkemodell som ruster Høyskolen Kristiania for videre vekst og som skal stå seg over tid.
  • Vi bygger kraft og retning inn i ett nytt felles merkevare, men skal samtidig ivareta faglig egenart.
  • Vi blir mer lik andre høyskoler, og derav et tydeligere alternativ.

 

Styret_snøhetta

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Bak fra venstre: Studentrepresentant Munir Jaber, Astrid Søgnen, styreleder Peter Wesenberg, Gro Ladegård, Monica Lund Lien, Knut E. A. Lundin.

Midt fra venstre: Jørgen Orheim, salgs- og markedsdirektør Jon E. Fornes og styresektretær og økonomi- og finansdirektør Pål Nakken.

Foran fra venstre: Prosjektleder ved Snøhetta Martin Gran og administrerende direktør Solfrid Lind.

Ikke til stede: Gro Bjørnerud Mo, Per-Espen Magnussen, studentrepresentant Regine Evensen og Anders Nome.

2 thoughts on “Nytt navn: Høyskolen Kristiania

  1. Byen het opprinnelig Oslo, men ble i 1624 omdøpt til Christiania etter den danske kongen Christian 4. Christiania ble senere omdøpt til «Kristiania» i 1877, og Oslo ble formelt det offisielle navnet fra og med 1. januar
    1925. Siden høyskolen ble opprettet i Kristiania i 1914, bærer høyskolen dette navnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.