← Til forsiden

Merkevarebloggen Nytt skolenavn

Høyskolen Campus Kristiania har satt i gang et prosjekt som skal lede frem mot et nytt navn og ny visuell identitet. I det arbeidet vil vi ha deg med!

Navneforslag Innspill Q&A Send hilsen på Kristiansk
Snøhetta

Navneforslag

Høyskolen Campus Kristiania har hatt en åpen prosess for å finne et nytt felles navn. Fristen for å sende inn navneforslag var fredag 3. oktober klokken 12:00.

Prosessen videre er at ansatte og studenter skal være med på en konseptworkshop hos Snøhetta 5. oktober, hvor vi skal ta utgangspunkt i navneforslagene . Ut i fra navneforslagene som er sendt inn til oss, vil det lages en «shortlist» som tas med i arbeidet videre.

Vi takker for alle forslag som har blitt sendt inn!

 

 

119 thoughts on “Navneforslag

 1. Innsikt er noe som du får ved ordinære høyskoler. Hos oss får studentene og de ansatte mer enn det. De får muligheter til å se vidt utover, de kommer seg på høyden. I tillegg betyr utsikt blant annet utvikling, sjanse og mulighet.

 2. Markedshøyskolen

  Et navn som er innarbeidet som et kjent merkevare, noe som kan gjøre en nettskoleutdannelse mer relevant på CV etter ferdig utdannelse

 3. Norges Høyskole for Innovasjon, MHI

  Norsk tittel. Engelsk tittel er vel så viktig på sikt. Tør å være litt ambisiøse i navnevalget, ta et sentralt ord ingen andre har tatt og være en nasjonal aktør. Ikke prøve å si alt i tittelen, men heller ha beskrivende undertitler

 4. Norwegian School of Innovation and Human Resources

  Norges Høgskole for Innovasjon og Helse

  Hvis vi vil ha alt beskrevet med tittelen kan «human resources» legges til!

 5. Nye Norske kunnskaps-campus for dynamisk og intelligent innovasjons-samkjøring, utvikling og ledelse

 6. HUSK! Navnet må inkludere alle fakultetene! Legg vekk alle forslag som kun tar hensyn til ett eller to fakulteter!
  Alle fakulteter/linjer må bli tydelig representert i et kort og konsist samlebegrep!

 7. Norges Høyskole for innovasjon, helse & kommunikasjon

  Norwegian College of Innovation, health & communication

 8. Solaris høyskole /Høyskolen Solaris – Midt i sentrum.

  Kristiania faller jo gjennom den gangen vi flytter

 9. Hva med bare Campus Kristiania? Det er et etablert navn, som flere og flere har hørt om nå. Ikke vits å ødelegge dette nå. Det er også nøytalt og omfatter alle fakultetene. Høyskolen i Oslo og Akershus eller Universitetet i Oslo forteller ikke konkret hva slags utdanning man kan ta heller, så Campus Kristiania er fint og nøytralt.

 10. Solaris Høyskole – med slagordet: Non scholae sed vitae discimus = Vi lærer ikke for skolen, men for livet

 11. Om skolen får et navn som fremstår veldig useriøst, så slutter jeg garantert. Navnet burde ikke være så kreativt, m en heller appellere som formell og en god skole når noen høre navnet.
  Tenk på arbeidsgivere og hvordan andre tolker førsteinntrykket når de hører navnet på skolen. Det spiller en STOR ROLLE. Høyskolen kvadratruten, orgio, kraftverk osv høres ikke ut som en alvorlig og oppriktig skole.

 12. Høyskolen Kristiania. Navn med historisk sus. Campus brukes for å angi fysisk lokasjon og institutter for å angi fagområde. Eks: Høyskolen Kristiania, Institutt for ledelse og organisasjon, Campus Bergen.

 13. Mitt forslag er et merkenavn som viser til grunnleggeren, og som er veletablert blant Norges innbyggere per i dag.

  To forslag til skolens fulle navn:
  1. Høyskolen Campus Kristiania v/stiftelsen Ernst G. Mortensen
  2. Høyskolen Kristiania v/stiftelsen Ernst G. Mortensen

  Tre forslag til forkortelser:
  1. Høyskolen CK
  2. Kristiania Høyskole
  3. E.G.M Høyskole

 14. Markeds-, Helse-, og Design Høyskolen (MHDH). Her kan man tildels også bruke et av de tre områdene hver for seg. Norwegian School of Management, Health Sciences & Design. Er ellers positiv til Olav sin argumentasjon for Høyskolen Kristiania, selv om jeg sitter i Bergen :-)

 15. Norges Høyskole for Innovasjon (NHI) / Norges Innovative Høyskole (NIH)
  Norwegian School of Innovation

  Dette syntes vi var et seriøst forslag, som var straight to the point, og dekkende for alle skolene.

 16. Gnist. For å gi budskapet at det aldri for sent å utdanne seg, eller videreutdanne seg. 😀 for å prøve på noe nytt og lyst til å gå på skole :-)

 17. 1.Norwegian School of business and administration.
  2. Norwegian Online School of Business and Adminstration (NOSBA)
  3. Norwegian online university of Business and Administrtion.
  4. Christiania online university of Business and administration, Norway.

 18. 1. University Kristiania Community (UKC)
  2. Norwigian University Kristianina (NUK)
  3. Universitetet Kristiania nettstudier (UKN)
  4. Norges Universitetet Kristiania (NUK)
  5. Norges markeds og helsehøyskole (NMH)
  6. University of Marketing & innovation (UMI)
  7. Høyskolen Campus Kristiania nettstudier (HCKN)

 19. Hva med bare «NKS»?
  Det er et navn de fleste kjenner.
  Og dere har fag som er på ulike utdanningsnivå.

 20. Siden dere vil bli internasjonale er vel et navn på engelsk å foretrekke?

  Kristiana University of Art, Health and Business
  Campus Kristiania of Art, Health and Business
  Campus Ernst G of Art, Health and Business

 21. Hvorfor ikke bare bruke noe av navnet som allerede er kjent for de aller fleste og som både er og høres profesjonelt ut. Mitt forslag er: Campus Kristiania Nettstudier (CKN). Enkelt, greit og gjennkjennelig. Det enkle er ofte det beste…

 22. Mitt forslag er :
  1. Opplæringssenter Sokrates (OS)
  da kan man bruke for eksempel » kom til OS»

  2. SOS (Studie , opplæring, selvrealisering)

 23. Stemmer for:
  Norwegian School of Marketing, Innovation and Health
  Norwegian School of Business, Innovation and Health.
  Norwegian School of Art and Business

  Selv om Markedshøyskolen og Campus Kristiania favoriseres slik at skolen blir gjenkjennbar på CV’ene til oss som er avgangselever før året 2015.

 24. 1. NMIN – Norges markeds-, innovasjon og næringshøyskole.
  2. NMIH- Norges markeds-, innovasjon og helsehøyskole.

 25. Markedshøyskolen. Blir jo ikke gjenkjennbart på CV med nytt navn for oss som snart er ferdig. Tull!

 26. Hold det separert som før. Syntes det er helt feil å komme med nytt navn når de ulike navnene allerede har en plass i folks hoder. Ikke minst er de ulike linjene kjent for arbeidsgivere og et nytt navn nå kan skape forvirring og mulignes svekke ens sjangser i næringslivet..

 27. Nowegian University
  University of Norway
  Kristiania University
  University of Kristianina
  Ernst (Ernest) University
  Mortensen University
  Scandinavian University
  University of Scandinavia
  University of Northern Europe
  Northern Europe University

 28. Høyskolen Minerva (romersk gud for kunnskap, handel, medisin og den som oppfant musikken).

  Høyskolen Scientia (latinsk ord for kunnskap)

 29. – Høyskolen Gustav Mortensen

  – Gustav Mortensen School of management, creativity, heath-sciences and online-studies

 30. Høyskolen Kristiania (Kristiania University College).
  Fire institutter:
  1. Institutt for kommunikasjon
  2. Institutt for markedsføring
  3. Institutt for helse
  4. Institutt for ledelse

 31. Når vi først skal ha nytt navn, syns jeg vi kan gå bort i fra Campus kristiania, det beskriver lite hva skolen står for.
  Det nye navnet burde være noe lignende de forslagene nedenfor. Disse beskriver mye bedre hva skolen innebærer og passer bra når skolen først skal få ny profil!

  Norges Høyskole for Innovasjon (NHI)
  Norwegian School of Innovation
  Norwegian School of Business, Innovation and Health.

 32. Scandinavian Institute of Technology
  Oslo Institute of Technology
  Oslo eller Scandinavian Polytech (University – når vi kommer så langt)

  Sjekk f.eks. MIT som favner alt fra bio, medisin til art and literature…. noe av det samme kan passé her?

 33. Norges Kollektive Høyskole / Norges Høyskole Kollektiv
  Ordet kollektiv kommer jo fra det latinske navnet «colligere» som betyr å samle, og i dagligtale betyr det «fellesskap».

 34. Høyskolen Ernst, Ernst sin skole etc er et skummelt navnevalg i internasjonal sammenheng. Ordet betyr i tyskspråklige land «alvorlig/seriøs» i en negativ/betent tone. I en forklarende sammenheng vil man kunne si at situasjonen i VW nå om dagen er «ernst» på tysk.
  I tillegg er det en veldig Westerdalsk vri på det navneoppsettet.

 35. University of Scandinavia(UOS)
  Norwegian Business Institute (NBI)
  University of Northern Europe (UNE)
  Oslo College
  Scandinavia College

 36. Høyskolen Å
  Eksotisk norsk vokal. Hva gjør man når man ser noe kult og innovativt? Man sier «Å!».

  Likte Lerdahls forslag: Norges Høyskole for Innovasjon

 37. Mitt forslag:
  Kristiania University College
  School of human sciences

  Human sciences fanger det vi driver med faglig, Kristiania favner historien (og skiller oss fra UiO, Høgskolen i Oslo og Akershus)

  Litt usikker på den norske varianten (vi har ikke noe veletablert begrep for «human sciences», men i mangel av noe bedre kan vi evt bruke samme undertekst, dvs:

  Kristiania Høyskole
  School of human sciences

 38. Norsk: Kristiania Høyskole eller Høyskolen Kristiania
  Engelsk: Kristiania University College

 39. Noe uten akronymer, det er så kjedelig. HiV, HiS, HiOA etc.Det er umulig for unge mennesker å forholde seg til alle disse forkortelsene om man ikke kjenner bransjen. Gå utenfor denne stilen og få verdensherredømme!

 40. Noe som setter skolen i sentrum:
  Høyskolen Forum
  (Forum: a meeting or medium where ideas and views on a particular issue can be exchanged)

  Høyskolen Atheneum
  (Atheneum: institutions for literary or scientific study)

  Eller som nevnt tidligere her:
  Den nye høyskolen
  Høyskolen Novum

 41. – EGM
  – New School / The New School
  – EGM – The New School
  – NUCI (Norwegian University College of Innovation)
  – UCI (University College of Innovation)

 42. HMK- høyskolen
  H- Helse (Engelsk: Health)
  M-Marked (Engelsk: Marked)
  K-Kreativitet (Engelsk: Creativity)

  NKS tilbyr nettstudier, og de tilbyr studier på nett innenfor alle disse områdene

 43. Vi må tenke på at det faktisk er tre ULIKE skoler det er snakk om. Ikke alle har hørt om hverken NKH, MH, NKS og NHH. Dette er ikke å forvente og heller ikke riktig å bruke bare en eller to av dem i navnet. Forkast dette og heller bruk tiden på å komme med gode forslag som kan gagne alle studiefeltene og ikke bare det studiet DU går på. Jeg går på denne skolen og vil bare ytre min mening om det slik at det ikke ender opp med et helt fatalt navn, hehe.

 44. Høyskolen Astrup, etter grunnlegger Ernst G. Mortensens familie og oldebarn Nicolai Astrup. En A i navnet setter oss også øverst på lister av alle slag.

 45. Mortensen University – Management, Culture & Health
  Mortensen Høyskole for Ledelse, Kultur & Helse

  Norwegian school of science
  Mortensen University of human science
  Mortensen Høyskole for humaniora

 46. innspill til Tom Karp så synes jeg «humaniora» kan være et dekkende begrep for «human science»

 47. Høyskolen Campus Kristiania er noe som etter min mening fungerer veldig bra. Synes i alle fall Kristiana må integreres i navnet, da dette sier noe om skolens lange og stolte tradisjon. Hvis Campus av en eller annen grunn ikke kan bli med i det offisielle navnet er kanskje Høyskolen Kristiania et alternativ.

 48. The Norwegian Academy
  The Norwegian Academy of Innovation
  The Norwegian Academy of Innovation and Science

  Navn som åpner opp og tar høyde for evt. nye fagområder, og som også kan gjenkjennes på et internasjonalt nivå! :)

Innlegget er lukket for kommentarer.