← Til forsiden

Merkevarebloggen Nytt skolenavn

Høyskolen Campus Kristiania har satt i gang et prosjekt som skal lede frem mot et nytt navn og ny visuell identitet. I det arbeidet vil vi ha deg med!

Navneforslag Innspill Q&A Send hilsen på Kristiansk
Snøhetta
Skriver

Konseptvernissage, Trondheim 12.oktober

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby, og hver høst fylles byen med 30 000 nye og gamle studenter. Høyskolen Kristiania tilbyr studier i grafisk design, film, musikkdesign, journalistikk, kreativ markedskommunikasjon, illustrasjon, interiør, 3D og animasjon. Nytt skolenavn dro til Trondheim for å presentere konseptene.

Sofie presenterer

Designer Sofie Platou fra Snøhetta presenterte konseptene i Trondheim

Det ble presentert fire konsepter og tre forslag til navn som vi ville teste ut på ansatte og studenter. Etter presentasjonen av konseptene fikk ansatte og studenter anledning til å sette en klistrelapp på de konseptene de like best. Det er morsomt å se at fordelingen av anbefalinger er ganske lik i de tre byene der høyskolen er. Anbefalingene fordelte seg relativt like på alle konseptene, og selv om noen fikk flere enn andre, er det et tydelig signal om at alle konseptene har kvaliteter som det er verd å få med oss videre.

Varde

Som konseptet for Høyskolen Campus Kristiania handler Varde om å gjøre seg tydelig i terrenget av utdanningstilbud. Når man nærmer seg blir byggesteinene som varden er laget av, og som skiller høyskolen fra øvrige aktører, det som fanger oppmerksomheten. Byggesteinene er konkret som studenter, lærer og studietilbud, men også mykere verdier som nærhet og samhold.

henrik
Konseptet Varde fikk 18 anbefalinger i Trondheim

Kombinasjoner

Konseptet Kombinasjoner handler om at du på Høyskolen Campus Kristiania lærer alt du trenger for å løse fremtidige oppgavene i arbeidslivet, men at du i tillegg oppfordres til å prøve ut nye løsninger. Det er kombinasjoner av fag, lærere, undervisningsmetodikk, studenter, studiemiljøer og innovasjon som gir deg denne kompetansen.

kiman
Konseptet Kombinasjoner fikk 15 anbefalinger i Trondheim

Oppdrift

Konseptet Oppdrift beskriver et annerledes, men stabilt læringsmiljø, som gir studentene oppdrift mot fremtidige utfordringer i arbeidslivet. Samspillet mellom de ulike kreftene i, og rundt, høyskolen gir studentene bedre og mer målrettet oppdrift mot fremtidige oppgaver og utfordringer i arbeidslivet.

harald
Konseptet Oppdrift fikk 20 anbefalinger i Trondheim

Utvikling/transformasjon

Konseptet Utvikling/transformasjon illustrerer prosessen som utvikler studentene gjennom utdannelse på Høyskolen Campus Kristiania. Studentene kommer ut i andre enden med større egenart, mer kunnskap og bedre ferdigheter.

sofie
Konseptet Utvikling/transformasjon fikk 24 anbefalinger i Trondheim

Fem om nytt skolenavn i Bergen

Nyttskolenavn benyttet anledningen til å ta en prat med ansatte og studenter om merkevareprosjektet.

Martha
Martha Skogen, lærer bachelor grafisk design

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Dette vil bety at vi skaper en felles visuell kode, for å binde oss alle sammen som èn familie. Som i oldtiden da man brakte sammen ulike stammer. Det er flott og veldig viktig at alle kan få eierskap til dette felleskapet. Derfor er det så godt med en åpen prosess – bloggen er et fint initiativ.

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– Jeg forventer at dette prosjektet skal gjøre Høyskolen mer internasjonal, og sette skolen på kartet i utlandet. Jeg tror at den eneste måten skolen kan blomstre på er å se mot utlandet og på hvordan man jobber der. Dette gjelder for lærere så vel som for elever.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– Folkene. Kollegaene. Studentene.

 

 

Camilla Prytz, avdelingsdirektør Trondheim

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Utelukkende positivt!

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– Har forventninger om at navnet og den nye identiteten kan oppleves som inkluderende for alle byer og at det representerer noe nytt i utdanningsmarkedet – at det kan gi assosiasjoner som andre skoler ikke har. Jeg mener også at navnet må klinge godt både på norsk og engelsk, og at det navnet som blir valgt må stemme overens med skolens substans.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– At dette ikke er en tradisjonstung organisasjon! Jeg mener at en liten skole burde ha evnen og muligheten til å snu seg raskere, endre seg med tiden vi lever i og gripe muligheter som de tunge institusjonene ikke kan ta. Jeg tror at vi her på Campus Kristiania bør jobbe frem en tydelig strategi for dette arbeidet, og forskepå ting innenfor vårt fagfelt som enda ikke er forsket på.

 

 

Marianne_Hofsøy
Marianne Hofsøy, student Interiørdesign

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Bra! Jeg tror det vil få folk til å tenke på skolen mer som en helhet og det er selvfølgelig viktig for å understreke at alle skolene er like.

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– Jeg tenker at det blir viktig å få frem hva alle skolene står for, selv om man er del av et stort felleskap. For min del er dette en kreativ skole og det er viktig at det også kommer frem.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– At det er en kreativt rettet skole, men fokus på praktisk læring fremfor tung teori. En type «learning by doing». Det er en skole hvor vi jobber mye i grupper, noe som gjør at det blir mer åpent – vi ser hverandre mer her.

 

 

Cecilie
Cecilie Øverli, student bachelor grafisk design

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Det er fint at man samles og at skillet mellom skolene ikke blir så stort. Men dette vil jo igjen føre til at det blir vanskelig å se de ulike studiestedene og hvor man studerer. I dag er det veldig spesifikt.

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– Jeg forventer at det navnet som blir valgt er interessant og at det blir tydelig at det gjøres et navnebytte. Jeg ønsker at når jeg sier navnet på skolen jeg går på vet folk hva den handler om.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– At vi jobber såpass mye praktisk og slipper de lange teoretiske forelesningene. At det er et tett forhold til lærere og oss elevene i mellom. Og så er det jo mye som skjer her på skolen!

 

 

Håkon
Håkon Brannhaug, student bachelor grafisk design

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Dette vil gi en bedre struktur. Det vil også gjøre at vi alle samles om èn historie.

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– Et godt navn og en god logo som presenterer skolen og det den står for. Jeg håper også at prosessen blir gjennomført –  at den blir gjort skikkelig.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– Vi går på en skole som ikke er for stor hvor man samles på en fin måte.

 

 

Kjell_inge
Kjell Inge Breivold, høyskolelærer kreativ markedsføring

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Det er spennende å følge denne prosessen frem mot nytt navn og ny identitet. Det viser at vi er en skole som er handlekraftig og fremtidsrettet.

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– Jeg forventer er felles studietilbud på tvers av byene. At dette samler studenter og ansatte på ulike skoler og linjer, med fokus på studentenes beste.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– Å få muligheten til å jobbe så tett med studenter. Å kunne legge til rette for at læring skal skje, gjennom faglige utfordringer, diskusjoner og praktisk arbeid. For meg som lærer er det utrolig flott å se at vi utvikler elever som blir dyktige kandidater for arbeidslivet – at vi får være med å gi dem muligheter for fremtiden.

 

 

Marie
Marie Siljan, student bachelor grafisk design

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Kult at det blir et samlende konsept for skolene. Det er et tydeligere standpunkt utad og for meg som student tror jeg det vil være fint videre å ha gått på en større skole – samtidig som vi beholder den nærheten som er her i dag. Jeg gikk tidligere på NTNU, et mye større område og system. Her på skolen er menneskene er mer synlige.

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– En god gjennomføring. Fra start til slutt. At det synes at man har gjort en endring i alt fra nett til trykk. Og så håper jeg det vil fremme innholdet i skolen bedre en nå.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– Intimitet på en god måte. Du kjenner alle her. Resepsjonisten, læreren, kantinepersonell og elevene. Det er tilgjengelig, åpent og inkluderende.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.