← Til forsiden

Merkevarebloggen Nytt skolenavn

Høyskolen Campus Kristiania har satt i gang et prosjekt som skal lede frem mot et nytt navn og ny visuell identitet. I det arbeidet vil vi ha deg med!

Navneforslag Innspill Q&A Send hilsen på Kristiansk
Snøhetta
Konsept_vernissage03_lo

Konseptvernissage, Oslo 9.oktober

Oppslutningen om Konseptvernissage i Oslo og Bergen vitner om et stort engasjement. Selv om vi ennå ikke er kommet til logo og visuell identitet, er det viktig at det viktig å teste ut konseptene som den visuelle identiteten skal forankres i.

Navn og identitet er viktig, og meningene er mange. Gjennom deltakernes anbefalinger om konsept, og tilbakemeldinger på navn, fikk vi nyttige innspill som vi tar med oss videre.

I dette innlegget oppsummerer vi Konseptvernissagen i Oslo.

Konseptvernissage-hos-Høyskolen-Campus-Kristiania
De fire konseptene ble presentert med tekst, illustrasjon og modeller. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Bra-oppmøte
Konseptvernissagen i Oslo trakk rundt 100. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Tre konsepter

De tre konseptene som ble presentert er omtalt i tidligere, og vi nøyer oss derfor med en kortversjon her.

Varde

Som konseptet for Høyskolen Campus Kristiania handler Varde om å gjøre seg tydelig i terrenget av utdanningstilbud. Når man nærmer seg blir byggesteinene som varden er laget av, og som skiller høyskolen fra øvrige aktører, det som fanger oppmerksomheten. Byggesteinene er konkret som studenter, lærer og studietilbud, men også mykere verdier som nærhet og samhold.

henrik
Varde fikk 65 anbefalinger i Oslo

Kombinasjoner

Konseptet Kombinasjoner handler om at du på Høyskolen Campus Kristiania lærer alt du trenger for å løse fremtidige oppgavene i arbeidslivet, men at du i tillegg oppfordres til å prøve ut nye løsninger. Det er kombinasjoner av fag, lærere, undervisningsmetodikk, studenter, studiemiljøer og innovasjon som gir deg denne kompetansen.

kiman
Kombinasjoner fikk 48 anbefalinger i Oslo

Oppdrift

Konseptet Oppdrift beskriver et annerledes, men stabilt læringsmiljø, som gir studentene oppdrift mot fremtidige utfordringer i arbeidslivet. Samspillet mellom de ulike kreftene i, og rundt, høyskolen gir studentene bedre og mer målrettet oppdrift mot fremtidige oppgaver og utfordringer i arbeidslivet.

harald
Oppdrift fikk 37 anbefalinger i Oslo

Utvikling/transformasjon

Konseptet Utvikling/transformasjon illustrerer prosessen som utvikler studentene gjennom utdannelse på Høyskolen Campus Kristiania. Studentene kommer ut i andre enden med større egenart, mer kunnskap og bedre ferdigheter.

sofie
Utvikling/transformasjon fikk 20 anbefalinger i Oslo

 

Solfrid-innleder
Solfrid innledet Konseptvernissagen. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Konseptdiskusjoner
Hva syns vi om dette da? Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Hva-tror-du-om-dette-da
Mange benyttet anledningen til å si sin mening. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

Tre navn

Vi benyttet også anledningen på Konseptvernissagen til å måle stemningen for tre av navnene på blokken. Høyskolen Kristiania, Høyskolen Ernst og forkortelsen Høyskolen EGM ble testet ut og deltakerne fikk anledning til å skrive sine assosiasjoner til disse navnene direkte på utstillingsplakatene.

Å finne et nytt navn på en etablert høyskole med over 100 års historie, og spredning både i geografisk plassering og studietilbud er ikke lett. Det er mange hensyn å ta, og man vil ha med seg mest mulig av den akkumulerte verdien som ligger i alle skolemerkene.

Kan-Høyskolen-Kristiania-fungere-som-navn-mon-tro
Hva tenker jeg om dette da? Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

I tillegg kunne man skrive opp nye navn inspirert av konseptene som ble presentert, og mange benyttet den muligheten.

 

jente-som-skriver
Det kom også flere nye navneforslag. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Tilbakemeldingene på navn var mange og tydelige. Selv om Høyskolen Kristiania var navnet som var best likt av de tre, fikk den også kritikk for å være kjedelig og gammeldags. Høyskolen Ernst var forslaget som virkelig fikk gjennomgå. Useriøst, rart og umoderne var noen av karakteristikkene, mens et mindretall mente det var modig og friskt. Høyskolen EMG falt heller ikke helt i smak, og noen mente det gav assosiasjoner til helse (EKG) og revisjon (KPMG).

Av nye forslag var det særlig navn med relasjon til Sandinavian, Nordic og Norwegian som gikk igjen.

Henrik-presenterer-konsepter
Henrik fra Snøhetta presenterer konseptene. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Harald-forklarer
Fine diskusjoner om konsept. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Vi takker for tilbakemeldinger på konsepter og navn, og tar med oss gode innspill i prosessen videre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.