← Til forsiden

Merkevarebloggen Nytt skolenavn

Høyskolen Campus Kristiania har satt i gang et prosjekt som skal lede frem mot et nytt navn og ny visuell identitet. I det arbeidet vil vi ha deg med!

Navneforslag Innspill Q&A Send hilsen på Kristiansk
Snøhetta
Kickoff1

Kick-off hos Snøhetta

Nytt navn og ny visuell profil 

kickoff4

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Administrerende direktør ved Høyskolen Campus Kristiania, Solfrid Lind, ønsker velkommen til kick-off hos Snøhetta. Over 100 ansatte har møtt opp for å høre om samarbeidsprosjektet «Nytt skolenavn». Studentene ved Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og NKS Nettstudenter vil fra og med 2016, være samlet under et merkenavn.

Solfrid forteller at Høyskolen Campus Kristiania og Snøhetta har likheter i måten de tenker på.

– Snøhetta har god erfaring med å skape visuelle identiteter, og har de kreative kvalitetene som reflekterer oss som høyskole. De skal engasjement og praktiserer en tverrfaglig prosess der ulike fagfolk – fra arkitekter til billedkunstnere, filosofer til sosiologer, utveksler roller for å utforske ulike perspektiver. 

kickoff2

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Martin Gran presenterer bakgrunnen til Snøhetta, hvordan de ble til, hvilke tidligere prosjekter de har hatt og om deres metodikk for å lykkes.
– Det er en viktig faktor for oss at det arbeidet vi gjør påvirker samfunnet vi er en del av, og det er derfor spennende å jobbe med Høyskolen Campus Kristiania som utdanner studenter som former det fremtidige samfunnet.

kickoff3

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Snøhetta har satt sammen et team som skal jobbe med nytt navn og ny visuell profil for CK,  og 20. november skal dette være på plass.

Fra venstre: Julie Wennesland (Intern Brand Design), Kim Andre Fosslien Ottesen (Brand Designer), Sofie Platou (Brand Designer), Martin Gran (prosjektleder, partner og daglig leder for Snøhetta), Pia Falk Lind (Project Manager) Harald Aas (Service Designer) og Henrik Haugan (Senior Brand Designer).

 

kickoff5

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

De ansatte ved høyskolen fikk omvisning i lokalene, hvor det blir forklart hvordan Snøhetta jobber fra oppstart til designmanual.
Verksteder er en viktig del av måten Snøhetta jobber på.

– Vi har mange verktøy for å jobbe frem en ny visuell profil, men det aller viktigste verktøyet er samtaler. Vi må begynne med å forstå hvem Høyskolen Campus Kristiania virkelig er, og det er viktig at designen er med på å formidle en 100 år lang utdanningshistorie, sier prosjektleder Martin Gran.

kickoff7

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Før Snøhetta begynner med designskisser, må det gjennomføres workshops og konseptet må settes.

kickoff6

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Flere ansatte ble intervjuet for å høre hva de mener om prosjektet «en merkevare».
Her Morten Pedersen i Kommunikasjonsavdelingen ved CK, sammen med Markedskonsulent Line Louise Røen.

kickoff8

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Martin Gran og Solfrid Lind svarer på spørsmål rundt navneskiftet og prosessen frem mot nytt navn og ny helhetlig visuell profil.

Visuell identitet skal være på plass innen 20. november, og ny designmanual i desember, slik at alt er klart kampanjestart.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.