← Til forsiden

Merkevarebloggen Nytt skolenavn

Høyskolen Campus Kristiania har satt i gang et prosjekt som skal lede frem mot et nytt navn og ny visuell identitet. I det arbeidet vil vi ha deg med!

Navneforslag Innspill Q&A Send hilsen på Kristiansk
Snøhetta
gradient-2

Dette er konseptet

Fra fire til ett konsept

De fire konseptene som ble laget har klare fellestrekk selv om de har tatt forskjellig form og retning. Alle beskriver en annerledes tilnærming til opplæring, og begreper som nærhet og samspill går igjen.

Alle de fire konseptene har bidratt med kvaliteter til det endelige konseptet.

Når vi har valgt å bruke Transformasjon som benevnelse for konseptet er det fordi vi opplever det som rikere, mer magisk og ikke så generisk som ordet utvikling.

Vår anbefaling til konsept er Transformasjon.

Konsept_keynote14
Konseptet Transformasjon henter kvaliteter fra alle de fire konseptene

Transformasjon forklart

Ordboken gir følgende definisjon for ordet transformasjon:

– omforming, omdannelse
– en endring eller forandring, typ. radikal (a change or alteration, esp a radical one)
– en markant endring i form, natur, eller utseende (a significant change in form, nature, or appearance)
– en metamorfose i løpet av livet til en organisme (a metamorphosis during the life cycle of an organism)

Transformasjon er et bilde på noe som forandrer seg uten å miste det som var utgangspunktet. Transformasjonen skjer på et personlig og faglig plan, men også på måten man forholder seg til andre mennesker på. Det er en prosess som bygger opp mot overgangen til et fremtidig yrke

Transformasjon er beskrivende for forskjellen mellom utdanning og utvikling. Det tar utgangspunkt i hvordan høyskolen ser på sine studenter og sin egen rolle, hvordan man utvikler dem, og hvilke resultater det gir.

Høyskolen representerer selv en transformasjon fra en tradisjonell tilnærming som støper studenter i samme form, til en friere utviklingsform som ivaretar og gir rom for egenart og egne interesser i nært samspill med andre studenter, lærere og praksis.

Studier ved Høyskolen Campus Kristiania er transformasjonen fra evner, til kompetanse og et fremtidig yrke.

Konsept_keynote16
Konseptet Transformasjon plukker opp mange av assisiasjonene fra den første øvelsen med Pictogrammene (se innlegget fra konseptworkshop)

 

Et konsept forankret i strategi

Arbeidet med nytt navn og visuell identitet tar utgangspunkt i høyskolens strategi. At konseptet transformasjon treffer så godt på det strategiske grunnlaget var én av flere grunner til at valget falt på nettopp dette konseptet. Strategidokumentet er et omfattende dokument, og vi nøyer oss i denne omgang med å angi det som er skolens merkeløfte:

Vi utvikler mennesker i et pulserende miljø

Konseptet Transformasjon er en konkretisering av ordet utvikling, og med det direkte koblet til høyskolens merkeløfte.

Transformasjon knytter seg også til strategien gjennom attributtene relevans og nærhet, som i særlig grad er de faktorene som gjør Høyskolen Kristiania til en annerledes utdanningsinstitusjon. Transformasjon er noe som skjer med mennesker i prosess, og det er nettopp det disse attributtene og transformasjon handler om.

I beskrivelsen av konseptet er transformasjon er et bilde på noe som forandrer seg uten å miste det som var utgangspunktet, og med det fanger vi både opp høyskolens utgangspunkt som ble lagt for over 100 år siden, men også fokuset på studentenes utgangspunkt med deres evner og interesser.

Et annet gjentagende tema i strategien er innovasjon, og det blir nevnt både i sammenheng med hva man lærer og hvordan man lærer på høyskolen. Konseptet Transformasjon, slik vi bruker det, fremmer innovasjon gjennom samhandling, og en tydelig oppfordring til å forfølge egne ideer og prøve ut nye ting.

 

Omgitt av transformasjoner

Transformasjon er kanskje ikke et ord man bruker i daglig tale, men fenomenet det beskriver ser vi hver dag i alt vi omgir oss med. Her er et utvalg av de transformasjonene som ble presentert under konseptfremleggelsen mandag 19.oktober.

Forvandlingen fra larve til sommerfugl er et mye brukt bilde på transformasjon
Forvandlingen fra larve til sommerfugl er et mye brukt bilde på transformasjon

 

Konsept_keynote2
Forvandlingen gjennom livet

 

Mørke-og-lys
Overgangen fra mørke til lys påvirker oss både mentalt og kroppslig

 

Stille-og-bevegelse
Elementene forvandler seg både i form og intensitet

 

Transformasjoner, visuell inspirasjon

picasso
Picasso beveget seg fra det konkrete til det abstrakte

 

Transformasjon-i-form-1
Transformasjon i form og farge

 

Transformasjon-i-form
Transformasjon uten å miste relasjonen til opprinnelsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.