← Til forsiden

Merkevarebloggen Nytt skolenavn

Høyskolen Campus Kristiania har satt i gang et prosjekt som skal lede frem mot et nytt navn og ny visuell identitet. I det arbeidet vil vi ha deg med!

Navneforslag Innspill Q&A Send hilsen på Kristiansk
Snøhetta
studio-space

Blogger om merkevareprosjektet: Én merkevare

Høyskolen Campus Kristiania går inn i en ny og spennende epoke. Styret og ledelse ved Høyskolen har besluttet at vi skal samles rundt én ny merkevare, med nytt navn og ny visuell identitet. Dette skal bidra til å styrke høyskolens konkurransekraft gjennom å bygge en enda sterkere og mer attraktiv merkevare ut mot høyskolens målgrupper. Dette er et fremtidsrettet grep som nå tas for å stå enda bedre rustet inn mot de endringene som pågår i utdanningssektoren. Høyskolen skal bli en tydeligere og synligere aktør i tiden som kommer.

Hvorfor endre merkevare?

Det er flere årsaker til at Høyskolen nå velger å samle seg rundt én merkevare: 

  • Det gir større kraft og tyngde å kommunisere én merkevare.
  • Vi tar en sterkere markedsmessig posisjon. 
  • Vi etablerer en solid merkemodell som ruster høyskolen for videre vekst og som skal stå seg over tid. 
  • Vi bygger kraft og retning inn i én ny felles merkevare, men skal samtidig ivareta faglig egenart.
  • Vi blir mer lik andre høyskoler, og derav et tydeligere alternativ.

Hva betyr dette for studentene og tidligere studenter?

Jo, det betyr at studentene får tilgang på et bredere og mer kompetent fagmiljø,
og det betyr at høyskolen får nytt navn. Det nye navnet er ikke klart, men vi har en historie som er viktig å ta vare på. Det skal vi gjøre ved å ta hensyn til alle dagens fagområder, utdanningsretninger og utdanningssteder. I tillegg skal navnet ta høyde for at høyskolen skal kunne tilby nye, fremtidsrettete fagområder som fungerer internasjonalt.

Til å bistå oss i prosessen med å skape en ny visuell identitet og ikke minst finne et nytt navn har vi valgt å alliere oss med de aller dyktigste i bransjen – Snøhetta Brand Design. De har god erfaring fra lignende prosesser, og innehar de kreative kvalitetene som reflekterer oss som høyskole. Snøhetta er kjent for å skape et bredt engasjement og vil være lyttende til viktige innspill fra engasjerte studenter, og organisasjonens mange dyktige medarbeidere. Vi inviterer allerede nå alle studenter og ansatte til å komme med innspill på navn. De beste bidragene vil bli premiert (lenke til sak om navneprosessen).

Hvordan kan du delta?

En sterk merkevare bygges innenfra. Derfor er dine innspill viktig i prosessen med å definere den nye merkevaren til høyskolen. Vi har opprettet denne bloggen for å holde deg oppdatert på utviklingen av ny visuell identitet og samtidig skape et levende forum hvor vi kan ha en dialog rundt et tema som angår oss alle – hva høyskolen laget av og hvordan kan vi beskrive vår unikhet verbalt og visuelt.

Jon E. Fornes er Salgs- og markedsdirektør ved Høyskolen Campus Kristiania, og har ansvaret for å lede merkevareprosjektet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.