Velkommen til lansering – ny visuell identitet

Høyskolen Kristiania inviterer alle studenter og ansatte i Oslo, Bergen og Trondheim til lansering av høyskolens nye visuelle identitet 1. desember kl 11:00 til 11:45.

Siden høyskolens nye navn ble presentert i oktober, har Høyskolen Kristiania og Snøhetta jobbet frem en ny og spennende profil. Du kan forvente deg et visuelt uttrykk som bygger på konseptet «transformasjon». Gjennom denne transformasjonen får alle, både studenter og ansatte, en unik verdi i konseptet og hvordan individet er en del av helheten.

Lanseringen fra Oslo vil bli streamet, link til streaming finner du her. 

 

Når: 1. desember kl 11:00 til 11:45.

Oslo: Atriet Prinsensgate 7-9 v/ adm.dir Solfrid Lind

Bergen: Rom 103 (Stipendet) v/ rektor Trond Blindheim

Trondheim: Kantina v/ prorektor Sander Sværi

 

NB: Det vil bli servert lettere bevertning!

 

Velkommen til lanseringen!

Vinneren av fotokonkurransen!

Vi takker for alle bidrag som ble sendt inn i vår fotokonkurranse.

En jury bestående av rektor Trond Blindheim, kommunikasjonsrådgiver Marit G. Laache, hovedlærer fotografi Tevje Akerø og seniorrådgiver Harald Aas fra Snøhetta.

 

Ut i fra alle bidragene ble det plukket ut tre finalister, og ut i fra de tre finalistene har det blitt kåret en vinner.

Våre tre finalister var følgende bilder: 

Bilde3

Bidraget poengterer hvordan transformasjonen mellom natt og dag er vakker i seg selv. Vi kjenner dagen og natten, men her er det overgangen som

skaper det spektakulære. Bidraget er en påminnelse om at transformasjon ikke handler om å komme seg fra A til B, men at det som skjer underveis er like interessant.

Bilde1

Bidraget balanserer mellom noe vakkert som vokser opp av jorden, og en morbid forestilling jorden som tar tilbake et legeme.

Den viser en transformasjon mellom ulike stadier der bevegelsen ikke påvirkes av prosessen.

Bidraget inviterer til undring og er meget interessant. 

Bilde2

Bidraget er konkret og forståelig, og fokuset retter seg mot utgangspunktet i garnet og det ferdige resultatet i en strikkegenser.

Bak det opplagte ligger imidlertid en påminnelse om den kunnskapen og de ferdighetene som kreves for at transformasjonen kan skje.

Vinneren av fotokonkurransen med følgende bruker på Instagram er: kristinahenrichsen_art.

Vi gratulerer og takker for alle bidrag!

Bilde1

Bli med på fotokonkurranse og vinn en Ipad

Høyskolen Kristiania skal jobbe videre med konseptet Transformasjon, for å skape innhold i skolenavnet. Konseptet legger grunnlag for ny logo, visuell profil og identitet. 

Transformasjon er kanskje ikke et ord man bruker så ofte i dagligtale, men fenomenet det beskriver ser vi hver dag i alt vi omgir oss med.
Les mer om konseptet Transformasjon.

Send oss din versjon eller assosiasjon til konseptet TRANSFORMASJON
Vi har noen ideer om hva transformasjon kan være, men vi vil gjerne høre hva du som student eller ansatt legger i konseptet.
Det du må gjøre er å ta bilde av noe du mener kan være illustrerende for konseptet. Det kan være noe konkret eller mer abstrakt, fra en skolesituasjon, arbeidslivet, naturen, menneskelig relasjoner etc.
Med andre ord, mulighetene er mange.

Ta et bilde som illustrerer Transformasjon og legg det ut på Instagram, tagg bildet med #nyttskolenavn

Konkurransen varer frem til 6. november, alle bidragene ser du på merkevarebloggen.

Alle bidrag, «topp tre» og vinneren av en Ipad Air 2 blir offentliggjort på merkevarebloggen nyttskolenavn.no, 9. november.

Juryen består av rektor Trond Blindheim, photojournalist Anders Nilsen, kommunikasjonsrådgiver Marit Laache og seniorrådgiver Harald Aas fra Snøhetta.

 

Vi venter i spenning!

Markering av Høyskolen Kristiania

På mandag ble det klart at det nye navnet til høyskolen blir, Høyskolen Kristiania. 

Fredag besluttet styret navneendringen, og mandag avslørte administrerende direktør Solfrid Lind det nye navnet, foran spente ansatte og studenter.

Den nye navnet blir Høyskolen Kristiania
– Samtidig som vi setter full fart fremover og ruster oss for fremtiden, tar vi med historien vår. Røttene våre går tilbake til grunnleggelsen i Kristiania i 1914, og når vi samler oss under ett navn og en merkevare, er det viktig å synliggjøre vår unike historie innen utdanning. Svært få kan vise til 101 år med uavbrutt skoledrift. Navnet Høyskolen Kristiania synliggjør visjonen fremover, samtidig som den favner historien vår, sier Solfrid Lind, administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania.

_C9B3898

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto 

– Hittil har prosessen handlet om å finne et kommunikasjonskonsept og nytt navn til høyskolen, så vi kan nå si at vi er ferdig med første akt. Vi har valgt å ha en åpen prosess med ansatte og studenter så langt, og det er noe vi skal fortsette med. Snøhetta  begynner nå på  andre akt, som handler om å finne den visuelle profilen ut fra navn og konsept. Vi kommer til å oppdatere merkevarebloggen jevnlig, og kommer med små drypp der inntil det hele skal være klart før jul, sier Solfrid.

Prosjektleder Martin Gran fra Snøhetta presenterte kommunikasjonskonseptet høyskolen skal jobbe videre med for å skape ny visuell identitet.

-Fire ulike kommunikasjonskonsepter ble presentert, og gjennom workshop og konseptvernissasje, fikk vi innspill på at alle konseptene har en likhet til identiteten for Høyskolen Kristiania. Anbefalingene som ble gitt viste at alle konseptene skapte en logikk og mening for deltakerne, forteller Martin. 

For å skape en ny visuell identitet til Høyskolen Kristiania, brukes konseptene som et springbrett. Ord og uttrykk som ble fremhevet er:

Varde: Nærhet og byggesteiner

Kombinasjoner: Nye løsninger og innovasjon

Oppdrift: Annerledes og samspill

Utvikling: Transformasjon og egenart

Fellesnevneren til alle kommunikasjonskonseptene er Transformasjon, og det er ut i fra konseptet transformasjon Høyskolen Kristiania og Snøhetta skal videreutvikle en visuell identitet.

 

Se opptak fra presentasjon av nytt navn og konsept her. 

Både Oslo, Bergen og Trondheim hadde en intern markering, hvor markeringen ble streamet fra Oslo.

 

Oslo 

Atriet i Oslo var ryddet for anledningen, og ca 350 ansatte og studenter hadde tatt turen for å få med seg nytt navn.

Oslo_navn

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto 

 

Bergen 

Avdelingsdirektør Axel Eikner sammen med ansatte og studenter var til stede under den interne markeringen av nytt navn på høyskolen.

Det var ca 75 som hadde møtt opp, for å få med seg høyskolens nye navn og Axel sine talepunkter!

Bergen-navn1 Bergen-navn

Foto: Karen Elise Birkeland

 

Trondheim 

Avdelingsdirektør Camilla Prytz inviterte til intern markering for ansatte og studenter. Over 100 hadde møtt opp, for å få med seg vårt nye navn.

navnefest02

Foto: Jørn Adde

Nytt navn: Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en videreføring av navnet som ble tatt i bruk da høyskolen flyttet til Kirkegaten i 2005. Navnet understreker høyskolens lange historie da høyskolen ble opprettet i 1914, nettopp i Kristiania. Ved å benytte den gamle benevnelsen på hovedstaden får Høyskolen Kristiania frem at det er en høyskole som ligger i en storby og det forteller også hvor skolen ble opprettet.

 

Navnet Høyskolen Kristiania vil være gjenkjennelig for eksisterende og potensielle studenter og ansatte. Høyskolen Kristiania har naturlige forutsetninger for å videreføre den merkeverdien som er akkumulert opp i dagens skolemerker. Ved å ta vekk «campus» fra navnet vil man også unngå å bli forvekslet blant offentlig høyskoler som vil organisere seg etter «flercampus-modell». Videre eliminerer man også tilbakemeldingene fra fagmiljøene hvor ordet «campus» kan misforstås, ikke minst i internasjonale sammenhenger.

 

Høyskolen Kristiania tilbyr utdanning innenfor forskjellige fagområder og det er viktig å bygge en felles merkevare på tvers av disse. Et slikt omfavnende navn kan ikke kommunisere spesifikke fagretninger, men må være mer abstrakt slik at vi også tar høyde for fremtidig vekst også inn i nye fagområder.

 

Det nye skolenavnet, Høyskolen Kristiania, skal ta hensyn til alle dagens fagområder, utdanningsretninger og utdanningssteder. I tillegg skal navnet ta høyde for at høyskolen skal kunne tilby nye, fremtidsrettete fagområder som fungerer internasjonalt. Det engelske navnet på høyskolen blir Kristiania University College.

 

Videre prosess

Den videre prosessen nå er å bygge en ny visuell identitet rundt det nye skolenavnet, Høyskolen Kristiania. Vi skal utvikle ny profil og logo, og det skal jobbes ut et nytt kommunikasjonskonsept som skal tas ut i neste års samlende markedskampanje. Prosessen vil lukke seg noe for å ha full oppmerksomhet på å utvikle den nye visuelle identitet. Gjennom bloggen vil vi informere med små drypp underveis til vi endelige lanserer alt samlet nærmere jul.

 

Bakgrunnen

Høyskolen slår sammen Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og NKS Nettstudier i ett felles skolenavn, Høyskolen Kristiania. Det er flere årsaker til at høyskolen velger å samle seg rundt det ett felles skolenavn,

Høyskolen Kristiania:

  • Det gir større kraft og tyngde å kommunisere ett skolenavn.
  • Vi tar en sterkere markedsmessig posisjon.
  • Vi etablerer en solid merkemodell som ruster Høyskolen Kristiania for videre vekst og som skal stå seg over tid.
  • Vi bygger kraft og retning inn i ett nytt felles merkevare, men skal samtidig ivareta faglig egenart.
  • Vi blir mer lik andre høyskoler, og derav et tydeligere alternativ.

 

Styret_snøhetta

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Bak fra venstre: Studentrepresentant Munir Jaber, Astrid Søgnen, styreleder Peter Wesenberg, Gro Ladegård, Monica Lund Lien, Knut E. A. Lundin.

Midt fra venstre: Jørgen Orheim, salgs- og markedsdirektør Jon E. Fornes og styresektretær og økonomi- og finansdirektør Pål Nakken.

Foran fra venstre: Prosjektleder ved Snøhetta Martin Gran og administrerende direktør Solfrid Lind.

Ikke til stede: Gro Bjørnerud Mo, Per-Espen Magnussen, studentrepresentant Regine Evensen og Anders Nome.

Nytt navn på høyskolen

Mandag 19. oktober blir det en markering av nytt navn.

 

Tid: 11:10 – 11:40

Oslo: sted – Atrium Prinsens gate

Bergen: sted – rom 103 (Stipendet)

Trondheim: sted – kantina

Vi streamer markeringen for de som ikke har muligheten til å delta, streamingen finner du her.  

 

Vi feirer vårt nye navn med kaffe og kake!

 

Du er herved invitert

 

Photo: Anders Nilsen / Adapterphoto

Stemningsrapport fra Konseptvernissage

Fredag 9. oktober inviterte høyskolen og Snøhetta til konseptvernissage hvor ansatte, studenter og eksterne deltok.

Arrangementet ble gjennomført på våre studiesteder i Oslo, Bergen og Trondheim. Vi var til stede i Oslo for å ta en prat med ansatte og studenter, hvor vi fikk høre hva de syntes om konseptvernissagen og de ulike konseptene.

 

Solfrid Lind, administrerende direktør ønsket alle velkommen og forteller om viktigheten av en åpen prosess rundt navnendring og visuell identitet.

Det var stort oppmøte av ansatte og studenter, hvor vi fikk muligheten til å høre hva deres mening er om de forskjellige konseptene og hva de stemte på!

Heidi, direktør for NKS Nettstudier og EVU begrunner hvilke konsept hun stemte på.

Førstelektor Elin deltok på konseptvernissagen, og mener selv at en åpen prosess for navnendring og visuell identitet er viktig.

Bjørn Kjetil, leder for Studentunionen i Bergen var på besøk i Oslo.

Flere studenter fra Bergen var i Oslo å deltok på vernissagen. Andreas, leder for idretten i Bergen forteller mer om hvilke konsept han stemte på og hvorfor.

Smakebit fra konseptworkshopen

Merkevareprosjektet i Høyskolen Campus Kristiania gjennomførte (mandag 5. oktober) en konseptworksshop. Øvelsen handlet om å velge ut bilder som viser hva man er og bilder som viser hva man ikke er. Gruppene startet arbeidet med å jobbe frem til et samlende konsept som den visuelle identiteten kan bygges rundt. Et konsept er en overordnet idé, eller «en kongstanke som Ibsen» formulerte det, som beskriver for hva Høyskolen Campus Kristiania er i et marked med flere konkurrerende aktører.

workshop7

Fra venstre: Eirik Danielsen (st.adm), Erling Dokk Holm (inst.leder IKI), Nils Høgevold (faglig IM) og Sofie Platoue (Snøhetta). Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Deltakerne ble delt i fire grupper som først fikk i oppgave å velge ut tre bilder som er beskrivende for hva man mener merkevaren skal være og tre bilder som beskriver hva man ikke skal være. Resultatet ble presentert i plenum for å se hvor samstemt man er om oppgaven og rollen som merkevaren skal representere. Etter lunsj gikk gruppene videre til å lage konsepter, et ord eller en setning som merkevaren kan bygges på.

workshop2

Foto: Stein-Oddvar Evensen

Arbeidet med konseptene ble avsluttet i verkstedet der vi laget modeller eller prototyper som beskriver konseptet. Hensikten med å gå fra bilder, til ord og til slutt lage modeller, er å bygge rikere konsepter ved å betrakte dem på ulike måter. Samlingen ble avsluttet med en presentasjon av de tre gruppenes konseptmodeller.

workshop5

Fra venstre: Eli Hannsen (mf.sjef MH), Henrik Haugan (Snøhetta), Helene Eikeland Naustvik (mf.sjef NKH), Eirik Danielsen (st.adm.) og Erling Dokk Holm (inst.leder IKI). Foto: Stein-Oddvar Evensen

Deltakerne gikk også igjennom de innkomne forslag på skolenavn, samt at de ble også utfordret på å finne nye forslag på navn basert på konseptene gruppen hadde jobbet frem. Hensikten med øvelsen var å verdiøke arbeidsprosessen med å finne et nytt navn på høyskolen.

workshop1

Fra venstre: Harald Aas (Snøhetta), Jon E. Fornes (salgs- markeds dir.) og Helene Eikeland Naustvik  (mf.sjef NKH). Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Konseptene og forslag om nye navn blir presentert på vernissasje i Oslo og Bergen 9. oktober og i Trondheim 12 oktober.

For mer informasjon om vernissasjen, trykk her. 

Deltakere på konseptworkshop

Fra Høyskolen Campus Kristiania: Eirik Danielsen (st.adm), Silje Reistad (student NKS), Jon Fornes (salg- markeds dir.), Line Louise Røen (salg og markeds avd) , Svein Meek (kreativ leder), Lars Erling Olsen (inst.leder IM) , Erling Dokk Holm (inst.leder IKI), Helene Sætersdal (inst.leder ILO), Nils Høgevold (faglig IM), Pål Nakken (øk-. og fin.sjef), Heie Åberg (NKS dir.), Simon Wiig Andersen (student), Linda Bakken (stud.adm), Axel Eikner (avd. dir. Bergen), Tonje Dietrichson (NKS), Cathrine Moestue (faglig ILO), Hege Ulveland (faglig helsefag), Hilde Skjerve (faglig helsefag), Eli Hansen (mf.sjef MH), Helene Eikeland Naustvik (mf.sjef NKH), Rune Bjerke (faglig IKI), Fredrik Refsli (faglig IKI) , Oda Løvaas (student), Ørnulf Johnsen (student), Solfrid Lind (adm dir.), Trond Blindheim (rektor), Stein-Oddvar Evensen (kom.sjef).

Fra Snøhetta: Harald Aas , Pia Falk Lind, Kim Andrè Fossilen Ottesen, Sofie Platoue og Henrik Haugan.

Åpen konseptvernissasje

Fredag 9.oktober kan studenter og ansatte få se de første resultatene fra arbeidet med et nytt navn og en samlet visuell identitet for Høyskolen Campus Kristiania. I samarbeid med Snøhetta presenterer vi fire konsepter og de navneforslagene som har gått videre fra den første runden. Et konsept er en overordnet idé som beskriver hvem vi er, de blir presentert med en kort tekst og en visualisering av konseptet. 

En vernissasje er en privat visning med en kort åpningstale, en presentasjon av konseptene, og en mulighet for deg å sette en liten klistrelapp på det konseptet du liker best. I god vernissasjetradisjon serverer vi et glass med drikke mens du ser på utstillingen.

Vi har ennå ikke kommet til designfasen, og presenterer ingen ny logo, men ettersom vi har valgt en åpen prosess vil vi gjerne at du kommer og gir din stemme.

Oslo:

Atriet i Prinsens gate 7 – den 9. oktober klokken 11:00- 11:45

Bergen:

Rom 103/ – den 9. oktober Stipendet klokken 11:00- 11:45

Trondheim:

Kantine – den 12. oktober klokken 11:00- 11:45

Velkommen!

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Takk for alle navneforslag!

– Jeg vil gjerne takke alle som har kommet med navneforslag på bloggen. Vi har i løpet av en kort periode fått inn mange gode forslag. Disse skal ta med oss videre i prosessen. Det blir en spennende tid fremover, hvor vi skal finne nytt navn og visuell identitet til høyskolen vår, sier administrerende direktør Solfrid Lind.

Siden lansering av merkevarebloggen har det vært mulig å sende inn navneforslag. I dag kl 12:00 gikk fristen ut for for å sende inn forslag til nytt navn. Totalt ble det sendt inn 119 forslag, og flere med forskjellige varianter.

Se alle navneforslagene her. 

 

Prosessen videre er at ansatte og studenter skal være med på en konseptworkshop hos Snøhetta 5. oktober, hvor vi skal ta utgangspunkt i navneforslagene . Ut i fra navneforslagene som er sendt inn til oss, vil det lages en «shortlist» som tas med i arbeidet videre.

Fredag 9. oktober vil vi arrangere en åpen konseptvernissasje i samarbeid med Snøhetta .

Alle er velkomne til å delta, både i Oslo, Bergen og Trondheim.

 

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

 

Stort engasjement på informasjonsmøtet

I går gjennomførte rektor Trond Blindheim og leder for Studentunionen Munir Jaber informasjonsmøte for studentene. Mange møtte opp for å høre mer om nytt navn på høyskolen.

Hele informasjonsmøtet ble streamet, du kan se alt i opptak her. 

I Oslo var det stor oppslutning blant studentene, og det kom flere spørsmål fra salen.

inf.møte444

I Bergen og Trondheim hadde flere møtt opp for å følge med på informasjonsmøtet via streaming, hvor det også var mulighet til å stille spørsmål.

Bergen

Husk å sette av datoen 9. oktober, det vil bli gjennomført en «vernissasje» på alle studiestedene. Sammen med Snøhetta presenterer vi ulike konsepter for å bygge skolemerke som kan definere hvilke høyskole vi skal være. Mer informasjon kommer!

 

 

Frist for navneforslag – fredag 2. oktober klokken 12:00!

Brenner du inne med et nytt og spennende navn for høyskolen så nøl ikke med å foreslå ditt nytt navn. Fristen for melde inn navn er fredag 2. oktober klokken 12:00.

Send inn ditt forslag gjennom bloggen, på http://nyttskolenavn.no/navneforslag/, og begrunn gjerne ditt forslag.

Se intervjuet mellom rektor Trond Blindheim og leder for Studentunionen Munir Jaber, som tar en prat om nytt skolenavn og visuell identitet for høyskolen. Intervjuet finner du her. 

PS: Siden vi opprettet bloggen for bare ti dager siden (21. september), er det kommet hele 75 navneforslag.  Det er bare å ta av seg hatten for de mange kreative og gode forslag som har kommet, og vi setter stor pris på engasjementet som vises.

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Kick-off hos Snøhetta

Nytt navn og ny visuell profil 

kickoff4

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Administrerende direktør ved Høyskolen Campus Kristiania, Solfrid Lind, ønsker velkommen til kick-off hos Snøhetta. Over 100 ansatte har møtt opp for å høre om samarbeidsprosjektet «Nytt skolenavn». Studentene ved Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og NKS Nettstudenter vil fra og med 2016, være samlet under et merkenavn.

Solfrid forteller at Høyskolen Campus Kristiania og Snøhetta har likheter i måten de tenker på.

– Snøhetta har god erfaring med å skape visuelle identiteter, og har de kreative kvalitetene som reflekterer oss som høyskole. De skal engasjement og praktiserer en tverrfaglig prosess der ulike fagfolk – fra arkitekter til billedkunstnere, filosofer til sosiologer, utveksler roller for å utforske ulike perspektiver. 

kickoff2

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Martin Gran presenterer bakgrunnen til Snøhetta, hvordan de ble til, hvilke tidligere prosjekter de har hatt og om deres metodikk for å lykkes.
– Det er en viktig faktor for oss at det arbeidet vi gjør påvirker samfunnet vi er en del av, og det er derfor spennende å jobbe med Høyskolen Campus Kristiania som utdanner studenter som former det fremtidige samfunnet.

kickoff3

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Snøhetta har satt sammen et team som skal jobbe med nytt navn og ny visuell profil for CK,  og 20. november skal dette være på plass.

Fra venstre: Julie Wennesland (Intern Brand Design), Kim Andre Fosslien Ottesen (Brand Designer), Sofie Platou (Brand Designer), Martin Gran (prosjektleder, partner og daglig leder for Snøhetta), Pia Falk Lind (Project Manager) Harald Aas (Service Designer) og Henrik Haugan (Senior Brand Designer).

 

kickoff5

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

De ansatte ved høyskolen fikk omvisning i lokalene, hvor det blir forklart hvordan Snøhetta jobber fra oppstart til designmanual.
Verksteder er en viktig del av måten Snøhetta jobber på.

– Vi har mange verktøy for å jobbe frem en ny visuell profil, men det aller viktigste verktøyet er samtaler. Vi må begynne med å forstå hvem Høyskolen Campus Kristiania virkelig er, og det er viktig at designen er med på å formidle en 100 år lang utdanningshistorie, sier prosjektleder Martin Gran.

kickoff7

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Før Snøhetta begynner med designskisser, må det gjennomføres workshops og konseptet må settes.

kickoff6

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Flere ansatte ble intervjuet for å høre hva de mener om prosjektet «en merkevare».
Her Morten Pedersen i Kommunikasjonsavdelingen ved CK, sammen med Markedskonsulent Line Louise Røen.

kickoff8

Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Martin Gran og Solfrid Lind svarer på spørsmål rundt navneskiftet og prosessen frem mot nytt navn og ny helhetlig visuell profil.

Visuell identitet skal være på plass innen 20. november, og ny designmanual i desember, slik at alt er klart kampanjestart.

 

 

Q&A

Det er mange spørsmål som kan dukke opp når vi går inn i en prosess med å finne ett felles merkenavn. Her finner du svar på vanlig stilte spørsmål.

Skulle du ha noen spørsmål, send mail til nyttskolenavn@c-k.no

 

Hvor mange enheter er det i Høyskolen Campus Kristiania?

Høyskolen Campus Kristiania eies av stiftelsen Ernst G. Mortensens stiftelse, og består av Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og NKS Nettstudier. Det er disse enhetene som skal bli til en felles høyskole med et felles navn.

Hvorfor gjøres denne sammenslåingen?
Sammenslåingen skal bidra til å styrke høyskolens konkurransekraft gjennom å bygge en enda sterkere og mer attraktiv merkevare. Dette er et fremtidsrettet grep som nå tas for å stå enda bedre rustet inn mot de endringene som pågår i utdanningssektoren. Høyskolen skal bli en tydeligere og synligere aktør i tiden som kommer. Det er flere årsaker til at høyskolen nå velger å samle seg rundt ett felles merkenavn:

  • Det skal gir større kraft og tyngde å kommunisere som én høyskole.
  • Vi skal ta en sterkere markedsmessig posisjon.
  • Vi skal etablere en solid merkemodell som ruster høyskolen for videre vekst som skal stå seg over tid.
  • Vi skal bygge kraft og retning inn i én ny felles merkevare, men skal samtidig ivareta faglig egenart.
  • Vi blir mer lik andre høyskoler, og derav et tydeligere alternativ.

Vil det synliggjøres på vitnemålet mitt hvilken skole jeg gikk på før og hva den heter nå?
Når nytt navn på høyskolen er besluttet vil alle nye vitnemål utstedes med det nye navnet. For å sikre at overgangen av tidligere merkenavn til nytt merkenavn vil høyskolen lage et informasjonsskriv som vedlegg til vitnemålet.

Jeg er tidligere student – kan jeg få et nytt vitnemål?
Vitnemål er et verdipapir som bare skal utstedes en gang, og ditt vitnemål er fortsatt gyldig selv om høyskolen endrer navn. Dersom du ønsker, vil du kunne laste ned et informasjonsskriv om navneendringen fra høyskolens hjemmesider som du kan legge ved vitnemålet. Ved tap av vitnemål, kan et duplikat utstedes etter begrunnet skriftlig søknad.

Hva vil skje med navnet på skolen jeg går på nå?
Dagens merkenavn vil bli faset ut, og det nye navnet vil bli høyskolens navn.

Når blir det nye navnet kjent?
Det nye navnet vil bli kjent i slutten av 2015.

Blir mitt studium endret som en konsekvens av endret navn?
Nei.

Hva skjer med fagskolen?
Høyskolen skal tilby både høyskole- og fagskolestudier. Det nye merkenavnet skal omfatte alle dagens fagområder, utdanningsnivåer, og utdanningssteder.

Vil semesteravgiften øke som en konsekvens av nytt navn?
Nei. Navneendringen vil ikke føre til økt semesteravgift.

Skal det være samme navn i Oslo, Bergen og Trondheim?
Ja. Høyskolen vil innføre det nye navnet på alle studiestedene.

Vil dette påvirke studiehverdagen min?
Nei. Men høyskolen er glade for at studentene engasjerer seg i navnedebatten og bidrar med å foreslå navn. Derfor har høyskolen opprettet en merkevareblogg, hvor du kan komme med forslag til navn. Trykk her for å se merkevarebloggen. 

Får jeg fortsatt studielån?
Høyskolens studier er godkjente og gir rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Kan jeg være med å foreslå navn og bli involvert i prosessen?
Ja, det kan du. Gå inn på merkevarebloggen.

Hvordan blir potensielle arbeidsgivere informert om navnendringen?
Karriere og rekrutteringssenteret TRACK er tett på arbeidslivet og vil aktivt informere om navneendringen.

Jeg skal søke jobb til våren – hva skal jeg skrive på min CV?
På din CV kan du benytte det nye navnet på høyskolen. Rådfør deg også med Karriere og rekrutteringssenteret TRACK.

Hva skal jeg skrive under studier på Linkedin?
Navnet på ditt studium og fagsammensetning er uendret, men skolenavnet blir endret.

Skulle du ha noen spørsmål, send mail til nyttskolenavn@c-k.no