Ny visuell identitet

Arbeidet med ny visuell identitet har vært en intens og givende prosess som har utfordret både Snøhetta og Høyskolen Kristiania som oppdragsgiver. Det overordnede konseptet, transformasjon, er blitt til en visuell identitet, og er i seg selv en demonstrasjon av konseptet. Bak resultatet ligger det kreativ innsats i flere runder, og ikke minst en prosess med intern forankring og en endelig beslutning i arbeidsgruppe, ledelse og styret. Takk til alle for utholdenhet og guts.

Høyskolen Kristiania demonstrerer med et modig valg at de ikke er redd for å utfordre konvensjoner og at de er tro til sine verdier om å være kreativ og ambisiøs. Den nye visuelle identiteten har tydelige referanser til det akademiske gjennom bruken av det sterkeste symbolet for kunnskap, nemlig bokstaver i et skriftspråk. Samtidig er den visuelle identiteten leken, og oppfordrer til videre kreativ utfoldelse i bruk på andre flater.

Kristiansk

Det latinske skriftspråket, som er utgangspunktet for det norske alfabetet, har utviklet seg fra hieroglyfer til et sett av bokstaver som gjør det mulig for oss å forstå hverandre uten å snakke sammen. Parallelt er det utviklet andre kommunikasjonsmåter som morse, blindeskrift og semafor (kommunikasjon med symbolflagg). Det var utvikling av skriftspråket som ble utgangspunktet for den visuelle identiteten og starten på transformasjonen til et helt eget skriftspråk for Høyskolen Kristiania, Kristiansk.

Lansering_kristiania3
Utviklingen for bokstaven a fra de tidlige hieroglyfene til latin

 

På linje med andre skriftspråk er Kristiansk noe man må lære. I starten skaper det undring, men etter hvert kan man ane betydningen av det, selv uten å se oversettelsen til det norske alfabetet. Denne undringen har en positiv tiltrekningskraft, man vil gjerne forstå, selv om det for enkelte kanskje kan oppfattes som irriterende og gresk i starten. I den andre enden kan det etablere seg som et stammespråk, noe eget for studenter og ansatte ved skolen, som binder dem sammen og der hver enkelt kan knytte seg til den visuelle identiteten gjennom å bruke sitt eget Kristianske navn. På Snøhetta har vi allerede brukt dette skriftspråket en stund, det fester seg, og vi oppdager til og med egne skrivefeil på Kristiansk. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg videre. Kanskje det viser seg å være raskere å lese? Den første erfaringen vår er at vi leser ordene som hele bilder.

Alfabet-1
Sentralt i den nye visuelle identiteten er et helt eget alfabet, Kristiansk.

 

«Mer eller mindre alle våre designere har vært i sving for Høyskolen Kristiania. Konseptet transformasjon er vel ivaretatt, og designet åpner for at studenter og ansatte selv kan ta del i den videre utviklingen av den visuelle identiteten», designer Sofie Platou.

 

Logosymbol

Det nye logoen er satt sammen av ordmerket Høyskolen Kristiania og logosymbolet for Kristiania på Kristiansk. Det er linken mellom de to som skaper spenning, og den er forståelig også for den som ikke knekker koden ved første øyekast. Den skiller seg distinkt ut som logo, og den vokser på deg når man forstår sammenhengen og ser den flere ganger.

Lansering_kristiania17

Fargene

Transformasjon er også utgangspunktet for valget av farger. Fra én farge til en annen, og fra det varme til det kalde. Profilfargen ligger i varmen.

Lansering_kristiania22

Typografi

I tillegg til et eget skriftspråk for Høyskolen Kristiania falt valget av typografi på Graphik. Det er arbeidshesten i den visuelle identiteten, og det rasjonelle valget når tekstmengde krever det og formidling er primærhensikten. Graphik konkurrerer ikke med Kristiansk, den er tydelig og nøktern. Det er spesielt viktig når den benyttes i logoen der vi ikke ønsker at oppmerksomheten for å forstå sammenhengen mellom ordmerke og logosymbol skal forstyrres av en kompleks typografi.

Lansering_kristiania21

Applisering på ulike flater

 

Lansering_kristiania33

Visuell identitet på tøyveske

 

Lansering_kristiania31
På nett kan man benytte bokstavene fra Kristiansk som ikoner for de ulike fagretningene, og som elementer som understreker tema på siden, som med U for utdanning på denne forsiden.

 

Lansering_kristiania26
Folie på vinduer og dører, både som et dekorativt og kommuniserende element

 

Lansering_kristiania27
Folie på glassfasade

 

Lansering_kristiania25
Katalogforside

 

Lansering_kristiania24
Banner på fasade

 

Lansering_kristiania28
Wayfinding

 

Kristiania_visittkort
På visittkort blir den ansatte en del av den visuelle identiteten gjennom å skrive sitt eget navn på Kristiansk

 

Vi har vist deler av den nye visuelle identitet til Høyskolen Kristiania. I det videre arbeidet skal et utvikles endelige løsninger for flere flater. Det kan imidlertid komme justeringer som gjør at det endelige resultatet avviker noe fra det du har sett her.

Dette er konseptet

Fra fire til ett konsept

De fire konseptene som ble laget har klare fellestrekk selv om de har tatt forskjellig form og retning. Alle beskriver en annerledes tilnærming til opplæring, og begreper som nærhet og samspill går igjen.

Alle de fire konseptene har bidratt med kvaliteter til det endelige konseptet.

Når vi har valgt å bruke Transformasjon som benevnelse for konseptet er det fordi vi opplever det som rikere, mer magisk og ikke så generisk som ordet utvikling.

Vår anbefaling til konsept er Transformasjon.

Konsept_keynote14
Konseptet Transformasjon henter kvaliteter fra alle de fire konseptene

Transformasjon forklart

Ordboken gir følgende definisjon for ordet transformasjon:

– omforming, omdannelse
– en endring eller forandring, typ. radikal (a change or alteration, esp a radical one)
– en markant endring i form, natur, eller utseende (a significant change in form, nature, or appearance)
– en metamorfose i løpet av livet til en organisme (a metamorphosis during the life cycle of an organism)

Transformasjon er et bilde på noe som forandrer seg uten å miste det som var utgangspunktet. Transformasjonen skjer på et personlig og faglig plan, men også på måten man forholder seg til andre mennesker på. Det er en prosess som bygger opp mot overgangen til et fremtidig yrke

Transformasjon er beskrivende for forskjellen mellom utdanning og utvikling. Det tar utgangspunkt i hvordan høyskolen ser på sine studenter og sin egen rolle, hvordan man utvikler dem, og hvilke resultater det gir.

Høyskolen representerer selv en transformasjon fra en tradisjonell tilnærming som støper studenter i samme form, til en friere utviklingsform som ivaretar og gir rom for egenart og egne interesser i nært samspill med andre studenter, lærere og praksis.

Studier ved Høyskolen Campus Kristiania er transformasjonen fra evner, til kompetanse og et fremtidig yrke.

Konsept_keynote16
Konseptet Transformasjon plukker opp mange av assisiasjonene fra den første øvelsen med Pictogrammene (se innlegget fra konseptworkshop)

 

Et konsept forankret i strategi

Arbeidet med nytt navn og visuell identitet tar utgangspunkt i høyskolens strategi. At konseptet transformasjon treffer så godt på det strategiske grunnlaget var én av flere grunner til at valget falt på nettopp dette konseptet. Strategidokumentet er et omfattende dokument, og vi nøyer oss i denne omgang med å angi det som er skolens merkeløfte:

Vi utvikler mennesker i et pulserende miljø

Konseptet Transformasjon er en konkretisering av ordet utvikling, og med det direkte koblet til høyskolens merkeløfte.

Transformasjon knytter seg også til strategien gjennom attributtene relevans og nærhet, som i særlig grad er de faktorene som gjør Høyskolen Kristiania til en annerledes utdanningsinstitusjon. Transformasjon er noe som skjer med mennesker i prosess, og det er nettopp det disse attributtene og transformasjon handler om.

I beskrivelsen av konseptet er transformasjon er et bilde på noe som forandrer seg uten å miste det som var utgangspunktet, og med det fanger vi både opp høyskolens utgangspunkt som ble lagt for over 100 år siden, men også fokuset på studentenes utgangspunkt med deres evner og interesser.

Et annet gjentagende tema i strategien er innovasjon, og det blir nevnt både i sammenheng med hva man lærer og hvordan man lærer på høyskolen. Konseptet Transformasjon, slik vi bruker det, fremmer innovasjon gjennom samhandling, og en tydelig oppfordring til å forfølge egne ideer og prøve ut nye ting.

 

Omgitt av transformasjoner

Transformasjon er kanskje ikke et ord man bruker i daglig tale, men fenomenet det beskriver ser vi hver dag i alt vi omgir oss med. Her er et utvalg av de transformasjonene som ble presentert under konseptfremleggelsen mandag 19.oktober.

Forvandlingen fra larve til sommerfugl er et mye brukt bilde på transformasjon
Forvandlingen fra larve til sommerfugl er et mye brukt bilde på transformasjon

 

Konsept_keynote2
Forvandlingen gjennom livet

 

Mørke-og-lys
Overgangen fra mørke til lys påvirker oss både mentalt og kroppslig

 

Stille-og-bevegelse
Elementene forvandler seg både i form og intensitet

 

Transformasjoner, visuell inspirasjon

picasso
Picasso beveget seg fra det konkrete til det abstrakte

 

Transformasjon-i-form-1
Transformasjon i form og farge

 

Transformasjon-i-form
Transformasjon uten å miste relasjonen til opprinnelsen

Konseptvernissage, Trondheim 12.oktober

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby, og hver høst fylles byen med 30 000 nye og gamle studenter. Høyskolen Kristiania tilbyr studier i grafisk design, film, musikkdesign, journalistikk, kreativ markedskommunikasjon, illustrasjon, interiør, 3D og animasjon. Nytt skolenavn dro til Trondheim for å presentere konseptene.

Sofie presenterer

Designer Sofie Platou fra Snøhetta presenterte konseptene i Trondheim

Det ble presentert fire konsepter og tre forslag til navn som vi ville teste ut på ansatte og studenter. Etter presentasjonen av konseptene fikk ansatte og studenter anledning til å sette en klistrelapp på de konseptene de like best. Det er morsomt å se at fordelingen av anbefalinger er ganske lik i de tre byene der høyskolen er. Anbefalingene fordelte seg relativt like på alle konseptene, og selv om noen fikk flere enn andre, er det et tydelig signal om at alle konseptene har kvaliteter som det er verd å få med oss videre.

Varde

Som konseptet for Høyskolen Campus Kristiania handler Varde om å gjøre seg tydelig i terrenget av utdanningstilbud. Når man nærmer seg blir byggesteinene som varden er laget av, og som skiller høyskolen fra øvrige aktører, det som fanger oppmerksomheten. Byggesteinene er konkret som studenter, lærer og studietilbud, men også mykere verdier som nærhet og samhold.

henrik
Konseptet Varde fikk 18 anbefalinger i Trondheim

Kombinasjoner

Konseptet Kombinasjoner handler om at du på Høyskolen Campus Kristiania lærer alt du trenger for å løse fremtidige oppgavene i arbeidslivet, men at du i tillegg oppfordres til å prøve ut nye løsninger. Det er kombinasjoner av fag, lærere, undervisningsmetodikk, studenter, studiemiljøer og innovasjon som gir deg denne kompetansen.

kiman
Konseptet Kombinasjoner fikk 15 anbefalinger i Trondheim

Oppdrift

Konseptet Oppdrift beskriver et annerledes, men stabilt læringsmiljø, som gir studentene oppdrift mot fremtidige utfordringer i arbeidslivet. Samspillet mellom de ulike kreftene i, og rundt, høyskolen gir studentene bedre og mer målrettet oppdrift mot fremtidige oppgaver og utfordringer i arbeidslivet.

harald
Konseptet Oppdrift fikk 20 anbefalinger i Trondheim

Utvikling/transformasjon

Konseptet Utvikling/transformasjon illustrerer prosessen som utvikler studentene gjennom utdannelse på Høyskolen Campus Kristiania. Studentene kommer ut i andre enden med større egenart, mer kunnskap og bedre ferdigheter.

sofie
Konseptet Utvikling/transformasjon fikk 24 anbefalinger i Trondheim

Fem om nytt skolenavn i Bergen

Nyttskolenavn benyttet anledningen til å ta en prat med ansatte og studenter om merkevareprosjektet.

Martha
Martha Skogen, lærer bachelor grafisk design

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Dette vil bety at vi skaper en felles visuell kode, for å binde oss alle sammen som èn familie. Som i oldtiden da man brakte sammen ulike stammer. Det er flott og veldig viktig at alle kan få eierskap til dette felleskapet. Derfor er det så godt med en åpen prosess – bloggen er et fint initiativ.

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– Jeg forventer at dette prosjektet skal gjøre Høyskolen mer internasjonal, og sette skolen på kartet i utlandet. Jeg tror at den eneste måten skolen kan blomstre på er å se mot utlandet og på hvordan man jobber der. Dette gjelder for lærere så vel som for elever.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– Folkene. Kollegaene. Studentene.

 

 

Camilla Prytz, avdelingsdirektør Trondheim

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Utelukkende positivt!

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– Har forventninger om at navnet og den nye identiteten kan oppleves som inkluderende for alle byer og at det representerer noe nytt i utdanningsmarkedet – at det kan gi assosiasjoner som andre skoler ikke har. Jeg mener også at navnet må klinge godt både på norsk og engelsk, og at det navnet som blir valgt må stemme overens med skolens substans.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– At dette ikke er en tradisjonstung organisasjon! Jeg mener at en liten skole burde ha evnen og muligheten til å snu seg raskere, endre seg med tiden vi lever i og gripe muligheter som de tunge institusjonene ikke kan ta. Jeg tror at vi her på Campus Kristiania bør jobbe frem en tydelig strategi for dette arbeidet, og forskepå ting innenfor vårt fagfelt som enda ikke er forsket på.

 

 

Marianne_Hofsøy
Marianne Hofsøy, student Interiørdesign

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Bra! Jeg tror det vil få folk til å tenke på skolen mer som en helhet og det er selvfølgelig viktig for å understreke at alle skolene er like.

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– Jeg tenker at det blir viktig å få frem hva alle skolene står for, selv om man er del av et stort felleskap. For min del er dette en kreativ skole og det er viktig at det også kommer frem.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– At det er en kreativt rettet skole, men fokus på praktisk læring fremfor tung teori. En type «learning by doing». Det er en skole hvor vi jobber mye i grupper, noe som gjør at det blir mer åpent – vi ser hverandre mer her.

 

 

Cecilie
Cecilie Øverli, student bachelor grafisk design

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Det er fint at man samles og at skillet mellom skolene ikke blir så stort. Men dette vil jo igjen føre til at det blir vanskelig å se de ulike studiestedene og hvor man studerer. I dag er det veldig spesifikt.

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– Jeg forventer at det navnet som blir valgt er interessant og at det blir tydelig at det gjøres et navnebytte. Jeg ønsker at når jeg sier navnet på skolen jeg går på vet folk hva den handler om.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– At vi jobber såpass mye praktisk og slipper de lange teoretiske forelesningene. At det er et tett forhold til lærere og oss elevene i mellom. Og så er det jo mye som skjer her på skolen!

 

 

Håkon
Håkon Brannhaug, student bachelor grafisk design

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Dette vil gi en bedre struktur. Det vil også gjøre at vi alle samles om èn historie.

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– Et godt navn og en god logo som presenterer skolen og det den står for. Jeg håper også at prosessen blir gjennomført –  at den blir gjort skikkelig.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– Vi går på en skole som ikke er for stor hvor man samles på en fin måte.

 

 

Kjell_inge
Kjell Inge Breivold, høyskolelærer kreativ markedsføring

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Det er spennende å følge denne prosessen frem mot nytt navn og ny identitet. Det viser at vi er en skole som er handlekraftig og fremtidsrettet.

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– Jeg forventer er felles studietilbud på tvers av byene. At dette samler studenter og ansatte på ulike skoler og linjer, med fokus på studentenes beste.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– Å få muligheten til å jobbe så tett med studenter. Å kunne legge til rette for at læring skal skje, gjennom faglige utfordringer, diskusjoner og praktisk arbeid. For meg som lærer er det utrolig flott å se at vi utvikler elever som blir dyktige kandidater for arbeidslivet – at vi får være med å gi dem muligheter for fremtiden.

 

 

Marie
Marie Siljan, student bachelor grafisk design

 

Hva synes du om at skolene skal samles under ett navn og en felles visuell identitet?
– Kult at det blir et samlende konsept for skolene. Det er et tydeligere standpunkt utad og for meg som student tror jeg det vil være fint videre å ha gått på en større skole – samtidig som vi beholder den nærheten som er her i dag. Jeg gikk tidligere på NTNU, et mye større område og system. Her på skolen er menneskene er mer synlige.

Hvilke forventninger har du til resultatet?
– En god gjennomføring. Fra start til slutt. At det synes at man har gjort en endring i alt fra nett til trykk. Og så håper jeg det vil fremme innholdet i skolen bedre en nå.

Hva er det beste ved å studere eller jobbe på Høyskolen Campus Kristiania?
– Intimitet på en god måte. Du kjenner alle her. Resepsjonisten, læreren, kantinepersonell og elevene. Det er tilgjengelig, åpent og inkluderende.

 

Konseptvernissage, Oslo 9.oktober

Oppslutningen om Konseptvernissage i Oslo og Bergen vitner om et stort engasjement. Selv om vi ennå ikke er kommet til logo og visuell identitet, er det viktig at det viktig å teste ut konseptene som den visuelle identiteten skal forankres i.

Navn og identitet er viktig, og meningene er mange. Gjennom deltakernes anbefalinger om konsept, og tilbakemeldinger på navn, fikk vi nyttige innspill som vi tar med oss videre.

I dette innlegget oppsummerer vi Konseptvernissagen i Oslo.

Konseptvernissage-hos-Høyskolen-Campus-Kristiania
De fire konseptene ble presentert med tekst, illustrasjon og modeller. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Bra-oppmøte
Konseptvernissagen i Oslo trakk rundt 100. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Tre konsepter

De tre konseptene som ble presentert er omtalt i tidligere, og vi nøyer oss derfor med en kortversjon her.

Varde

Som konseptet for Høyskolen Campus Kristiania handler Varde om å gjøre seg tydelig i terrenget av utdanningstilbud. Når man nærmer seg blir byggesteinene som varden er laget av, og som skiller høyskolen fra øvrige aktører, det som fanger oppmerksomheten. Byggesteinene er konkret som studenter, lærer og studietilbud, men også mykere verdier som nærhet og samhold.

henrik
Varde fikk 65 anbefalinger i Oslo

Kombinasjoner

Konseptet Kombinasjoner handler om at du på Høyskolen Campus Kristiania lærer alt du trenger for å løse fremtidige oppgavene i arbeidslivet, men at du i tillegg oppfordres til å prøve ut nye løsninger. Det er kombinasjoner av fag, lærere, undervisningsmetodikk, studenter, studiemiljøer og innovasjon som gir deg denne kompetansen.

kiman
Kombinasjoner fikk 48 anbefalinger i Oslo

Oppdrift

Konseptet Oppdrift beskriver et annerledes, men stabilt læringsmiljø, som gir studentene oppdrift mot fremtidige utfordringer i arbeidslivet. Samspillet mellom de ulike kreftene i, og rundt, høyskolen gir studentene bedre og mer målrettet oppdrift mot fremtidige oppgaver og utfordringer i arbeidslivet.

harald
Oppdrift fikk 37 anbefalinger i Oslo

Utvikling/transformasjon

Konseptet Utvikling/transformasjon illustrerer prosessen som utvikler studentene gjennom utdannelse på Høyskolen Campus Kristiania. Studentene kommer ut i andre enden med større egenart, mer kunnskap og bedre ferdigheter.

sofie
Utvikling/transformasjon fikk 20 anbefalinger i Oslo

 

Solfrid-innleder
Solfrid innledet Konseptvernissagen. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Konseptdiskusjoner
Hva syns vi om dette da? Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Hva-tror-du-om-dette-da
Mange benyttet anledningen til å si sin mening. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

Tre navn

Vi benyttet også anledningen på Konseptvernissagen til å måle stemningen for tre av navnene på blokken. Høyskolen Kristiania, Høyskolen Ernst og forkortelsen Høyskolen EGM ble testet ut og deltakerne fikk anledning til å skrive sine assosiasjoner til disse navnene direkte på utstillingsplakatene.

Å finne et nytt navn på en etablert høyskole med over 100 års historie, og spredning både i geografisk plassering og studietilbud er ikke lett. Det er mange hensyn å ta, og man vil ha med seg mest mulig av den akkumulerte verdien som ligger i alle skolemerkene.

Kan-Høyskolen-Kristiania-fungere-som-navn-mon-tro
Hva tenker jeg om dette da? Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

I tillegg kunne man skrive opp nye navn inspirert av konseptene som ble presentert, og mange benyttet den muligheten.

 

jente-som-skriver
Det kom også flere nye navneforslag. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Tilbakemeldingene på navn var mange og tydelige. Selv om Høyskolen Kristiania var navnet som var best likt av de tre, fikk den også kritikk for å være kjedelig og gammeldags. Høyskolen Ernst var forslaget som virkelig fikk gjennomgå. Useriøst, rart og umoderne var noen av karakteristikkene, mens et mindretall mente det var modig og friskt. Høyskolen EMG falt heller ikke helt i smak, og noen mente det gav assosiasjoner til helse (EKG) og revisjon (KPMG).

Av nye forslag var det særlig navn med relasjon til Sandinavian, Nordic og Norwegian som gikk igjen.

Henrik-presenterer-konsepter
Henrik fra Snøhetta presenterer konseptene. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Harald-forklarer
Fine diskusjoner om konsept. Foto: Anders Nilsen/Adapterphoto

 

Vi takker for tilbakemeldinger på konsepter og navn, og tar med oss gode innspill i prosessen videre.

Oppsummering fra konseptworkshop

Mandag 5.oktober ble det arrangert konseptworkshop hos Snøhetta. Ledelse, lærere, administrasjon og studenter fra Høyskolen Campus Kristiania var invitert til å lage konsepter sammen med teamet på Snøhetta.

I dette innlegget kan du se hvordan de fire gruppene løste oppgavene de ble gitt. Les mer om konseptworkshop, deltakere og se flere bilder fra dagen i innlegget Smakebit fra konseptworkshopen.

Axel-i-verksted
Avdelingsdirektør i Bergen, Axe Eikner, på verkstedet hos Snøhetta.

Pictogrammer

Den første øvelsen handler om å velge ut bilder som viser hva man er (øverste rekke) og bilder som viser hva man ikke er (nederste rekke). Hensikten er å berike diskusjonen om hvem og hva man er med bilder i tillegg til ord.

Gruppe 1

Pictogram-CK-Henrik-copy

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Resultatene fra den første øvelsen viser at gruppene er samstemte om hva Høyskolen Campus Kristiania er og hva den ikke er. Kompetansepakken med kunnskap, ferdigheter og forretningsforståelse gikk igjen i flere av gruppene, og det samme gjaldt for samhold og samarbeid. Man skal ikke være en eliteskole, men det ble understreket at det ikke handler om lavere ambisjoner, men snarere at man ikke dyrker enkeltindivider og usunn konkurranse mellom studenter eller lærere.

Konsepter

Et konsept er en overordnet idé. Det er det ene ordet, eller bildet, som oppsummerer hvem og hva man er.  Et tydelig konsept gjør det enklere å nå frem til brukeren med det det du har å tilby.

Varde

En varde er en bekreftelse på at du er på rett vei. Den er et delmål, men peker også ut retning for den ferden videre. Varden er på mange måter et demokratisk prosjekt der man kan bidra til å holde den vedlike ved å legge på plass steiner som har falt ned, eller gjøre den mer synlig ved å legge på en stein til.

Som konsept for Høyskolen Campus Kristiania er varden et bilde på de ulike byggesteinene som gjør skolen til det den er. De første steinene ble lagt for over 100 år siden, og siden har den vokst både i bredde og høyde. Det er en urban varde, bygget opp av forskjellige materialer som representerer grunnleggerens idé, studietilbudet, samspillet mellom studenter og lærere, verdier og visjoner.

Betrakter man varden på nært hold ser man enkeltkomponentene med alle sine detaljer og unike trekk, men får du den på avstand fremstår den som én form, én høyskole. Den blir et tydelig mål, og når man kommer dit er belønningen det utsynet som ny kunnskap og nye erkjennelser gir.

Ser man konseptet fra utsiden handler varde kanskje om å argumentere for hvorfor det er mer riktig å følge Høyskolen Campus Kristiania sin varderekke på veien mot et fremtidig yrke.

henrik
Konseptet Varde. Modellen viser fundamentet og elementene som høyskolen er bygget på.

Utvikling

Gruppen bak konseptet utvikling griper fatt i ordet nærhet. Menneskelig nærhet, men også nærhet til arbeidslivet og de oppgavene man etter hvert skal løse. En høyskole med geografisk nærhet til alt det en storby har å by på av impulser og opplevelser.

Konseptmodellen viser hvordan tiden på høyskolen utvikler studentenes talenter, ambisjoner, samarbeidsevner og prestasjoner. De ulike fargene representerer et grunnleggende syn på at studentenes forskjellige preferanser, interesser og nyanser bidrar til innovative løsninger, og at man som høyskole ikke ønsker å produsere studenter på et samlebånd. Tiden på skolen, symbolisert med den røde trommelen, får frem potensialet i studentene gjennom nærhet til den enkelte student, gjennom samhold og samarbeid. Trommelen er ikke en lukket prosess. Åpningene slipper inn nye impulser fra en verden utenfor skolen gjennom etablerte relasjoner til bransjepraksis, forskning innen faget og nye måter å lære på.

sofie
Konseptet Utvikling. Modellen illustrerer prosessen som utvikler studentene gjennom utdannelse på Høyskolen Campus Kristiania. Studentene kommer ut i andre enden med større egenart, og mer kunnskap og bedre ferdigheter.

Kombinasjoner

Konseptet kombinasjoner er inspirert av et tangram. Mens målet for et tangram er å sette delene sammen til en spesifikk form, åpner konseptet for alternative løsninger. Den nødvendige kunnskapen og ferdighetene man trenger for å løse et tangram lærer du på skolen, men det ligger samtidig en oppfordring til å løse det på nye måter og argumentere for det. Overfører vi dette til utdanning innen helse, markedsføring eller grafisk design m.fl betyr det at du lærer alt du trenger for å løse oppgavene i arbeidslivet, men i tillegg lærer du metoder for å prøve nye løsninger. Det er kombinasjoner av fag, lærere, undervisningsmetodikk, studenter og studiemiljøer som gir deg denne kompetansen.

Bak kombinasjoner ligger det et ressonement som handler om å ivareta og utvikle studentenes egenart. Nye innovative løsninger handler om å tro på egne evner, om å lære metoder for problemløsning, og ikke minst en bekreftelse på at verden også trenger nye løsninger. Dette er de iboende verdiene som ligger i konseptet «kombinasjoner», og som Høyskolen Campus Kristiania også representerer.

kiman
Konseptet Kombinasjoner. Modellen viser et tangram. På Høyskolen Campus Kristiania lærer du alt trenger for å løse oppgaven, en mulig løsning, men samtidig oppfordres du til å prøve alternative løsninger.

Oppdrift

Oppdrift er en oppadrettet kraft som virker på et legeme. Oppdrift kan man få dersom man senker noe i vann, men man snakker også om oppdrift når man beskriver den kraften som løfter en paraglider høyere og høyere. Det var denne oppadrettede kraften, forårsaket av endringer i miljøet rundt et legeme, som inspirerte gruppen og konseptet.

Gruppen som jobbet med konseptet oppdrift tok utgangspunkt i ett av bildene fra pictogramøvelsen; ballonger. Fyller du dem med helium, og det er mange nok av dem, løfter de deg. Problemet er at ballongen er skjør konstruksjon som gjør at du faller dersom den sprekker. Valget falt derfor på oppdrift. Et annerledes, men stabilt læringsmiljø, som gir studentene oppdrift mot fremtidige utfordringer i arbeidslivet.

Det er samspillet mellom de ulike kreftene i, og rundt, høyskolenskolens miljø som gir studentene bedre og mer målrettet oppdrift.

harald
Konseptet Oppdrift. Modellen illustrerer luftbobler som stiger målrettet(oppover), og blir større (kompetanseøkning). Det åpne feltet over boblene beskriver de fremtidige arbeidsoppgavene som studentene kan bruke kunnskapen på. Etter hvert som studenten blir arbeidstaker, og tilegner seg erfaring i tillegg til kunnskap, vokser boblene seg ennå større.

Fra konsept til visuell identitet

På fredag den 9.oktober kan studenter, lærere og ledelse i Bergen og Oslo gi sin stemme til det konseptet man mener treffer best på utfordringen. Det samme kan man gjøre i Trondheim mandag den 12.oktober. Teamet på Snøhetta tar med seg anbefalingene i det videre arbeidet med å foredle konseptene. Endelig konsept, enten det blir ett av konseptene over, eller en kombinasjon av disse, skal godkjennes innen 16.oktober. I neste omgang skal teamet på Snøhetta tolke konseptet i utviklingen av logo, bildestil, typografi, fargepallet og andre grafiske elementer. Alt skal være klart til 20.november, men følg med på bloggen frem til det; kanskje lekker vi noe underveis?